Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ανακοίνωση Τύπου 15 Αυτοδιαχειριζόμενων ΟΣΔ Επί της Εύλογης αμοιβής

Αναλυτικότατο Δελτίο Τύπου με θέμα: "Οι Μεσάζοντες των Νέων Τεχνολογιών και Η Δίκαιη Αποζημίωση των Εργατών του Πνεύματος" εξέδωσαν οι 15 Αυτοδιαχειριζόμενοι Οργανισμοί της Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων.

  Επιστροφή