Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συνέντευξη του Δ/ντή του ΟΣΔΕΛ Γιωργανδρέα Ζάννου στον Realfm

URL: https://www.osdel.gr/el/news/1539-συνέντευξη-του-δ-ντή-του-οσδελ-γιωργανδρέα-ζάννου-στον-realfm

Κυριακή, 20 Μαίου 2018, εκπομπή Πετρόπουλου-Κακούση.

Συνέντευξη του Δ/ντή του ΟΣΔΕΛ Γιωργανδρέα Ζάννου στον Realfm με θέμα "Το 2% είναι πνευματικό δικαίωμα και όχι φόρος".

Διάρκεια: 4 λεπτά