Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αποδοχή βιβλιοπαραγωγής 2017

Ξεκίνησε την Πέμπτη 24/5/2018 η διαδικασία αποδοχής βιβλιοπαραγωγής 2017 (και παλαιότερων ετών) για συμβασιούχους δημιουργούς. Η προθεσμία ελέγχου και αποδοχής λήγει την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στις 15:00μμ.