Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το 3ο χορηγικό πρόγραμμα του ΟΣΔΕΛ

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), βάσει του καταστατικού του στηρίζει τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που προτίθενται να διοργανώσουν εκδηλώσεις ή δράσεις πολιτιστικής προσφοράς στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, να συμμετέχουν στο 3ο πρόγραμμα χορηγιών του οργανισμού. Για το 2019 ο ΟΣΔΕΛ επέλεξε τον παρακάτω άξονα/στόχο πολιτιστικών δράσεων:

Προβολή συγγραφέων και του έργου τους στην κατηγορία της λογοτεχνίας – ποίησης - δοκιμίου.

Ενδεικτικές δράσεις: α) θεματολογικές πολιτιστικές δράσεις, β) συνέδρια, ημερίδες - αφιέρωμα σε συγγραφείς – ποιητές, γ) παρουσιάσεις συγγραφέων και του έργου τους, δ) δράσεις που απευθύνονται σε σχολεία κ.λπ.

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης: από 07/5 έως 07/06/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ