Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκινάει η αξιολόγηση των αιτήσεων του 3ου προγράμματος χορηγιών του ΟΣΔΕΛ

Έληξε πριν λίγες ημέρες (21/6/19) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 3ο Πρόγραμμα Χορηγιών του ΟΣΔΕΛ. Παρελήφθησαν και πρωτοκολλήθηκαν 23 αιτήματα από διάφορους μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Τα αιτήματα θα εξεταστούν από την επιτροπή χορηγιών του ΟΣΔΕΛ η οποία απαρτίζεται από τους:

  1. Γιάννη Ευσταθιάδη, συγγραφέα
  2. Νίκο Καραπιδάκη, καθηγητή Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Δ/ντή του περιοδικού Νέα Εστία
  3. Τίνα Μανδηλαρά, δημοσιογράφο, κριτικό βιβλίου
  4. Θανάση Ψυχογιό, εκδότη, μέλος του ΔΣ του ΟΣΔΕΛ
  5. Γιωργανδρέα Ζάννο, Δ/ντή του ΟΣΔΕΛ

Η επιτροπή θα εξετάσει την αρτιότητα και τη σαφή τεκμηρίωση της κάθε προτεινόμενης ιδέας/δράσης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Συνεισφορά της προτεινόμενης ιδέας/δράσης στην προώθηση του επιδιωκόμενου πολιτιστικού σκοπού σύμφωνα με την προκήρυξη.
  • Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των δράσεων.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης της πρότασης σύμφωνα με τα δεδομένα του προϋπολογισμού της.
  • Ανταποδοτικά οφέλη – προβολή του ΟΣΔΕΛ.
  • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων από άλλους φορείς.

Η επιτροπή θα συνεκτιμήσει τη μέχρι σήμερα πολιτιστική, εκπαιδευτική ή άλλη συνεισφορά του φορέα στο κοινωνικό σύνολο και την εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων.

Στη συνέχεια η γνωμοδότηση της επιτροπής θα κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ το οποίο θα ελέγξει τη νομιμότητα και σκοπιμότητα των αποφάσεων της επιτροπής και είτε θα εγκρίνει την απόφαση ή θα την αναπέμψει στην επιτροπή με παρατηρήσεις για επαναξιολόγηση. Η απόφαση του ΔΣ θα κοινοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους υποψήφιους φορείς.

(NL: Ιούνιος 2019)