Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος

Ανακοινώθηκε, με απόφαση της υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως, τo νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)-Διόφαντος. Ο Αντώνης Καρατζάς, εκδότης και πρόεδρος του ΔΣ του ΟΣΔΕΛ ορίστηκε μέλος του νεοσύστατου ΔΣ, ως ειδικός επιστήμονας στα εκδοτικά θέματα.

Τo I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και ως στόχο έχει την έρευνα και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του μεγαλύτερου δικτύου χρηστών στη χώρα, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Όλες οι δραστηριότητες του Ι.Τ.Υ.Ε. αναπτύσσονται μέσα από τη λειτουργία των Λειτουργικών Παραγωγικών Μονάδων (ερευνητικές μονάδες και διευθύνσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας) και υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες των Λειτουργικών Υποστηρικτικών Μονάδων.

Ιδρύθηκε με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1985, με έδρα την Πάτρα. Από το 1992 εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαθέτει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια. Με τον νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.).

Σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας του, διοικείται από Πρόεδρο και 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως διαμορφώθηκε, είναι η εξής:

Πρόεδρος:

  • Δρ Δημήτρης Σερπάνος, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιπρόεδροι:

  • Μιχάλης Παρασκευάς, αν. καθηγητής, πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Ζαχαρούλα Σμυρναίου, αν. καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη:

  • Βασίλης Βερύκιος, καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Σπύρος Συρμακέσης, καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Μάριος Αγγελίδης, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική
  • Αντώνης Καρατζάς, δικηγόρος, εκδότης, προέδρος ΔΣ του ΟΣΔΕΛ, ως επιστήμονας με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έκδοσης
  • Ιωάννης Αλτάνης, στέλεχος επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, διδάκτωρ Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Καλομοίρα Μαρούγκα, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

(Μάρτιος 2021)

  Επιστροφή