Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι του ΟΣΔΕΛ για τη χρήση συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού

Κατά τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, η πρόσβαση σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό διαδραματίζει βαρύνοντα ρόλο. Σε διεθνές επίπεδο, η ανάγκη αυτή καλύπτεται από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες άδειες, ώστε να είναι νόμιμη η αναπαραγωγή και η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού.

Στην Ελλάδα, ο ΟΣΔΕΛ, εκπροσωπώντας την πλειονότητα ελλήνων και ξένων συγγραφέων και εκδοτών, διευκολύνει, με την παροχή αδειών, την πρόσβαση στο υλικό αυτό. Πιο συγκεκριμένα, με τα προγράμματα αδειοδότησης, ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ψηφιοποιήσουν και να αναρτήσουν στις πλατφόρμες τους συγκεκριμένα αποσπάσματα από επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, στα οποία οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Τα οφέλη που προκύπτουν από την αδειοδότηση είναι πολλαπλά για τους φοιτητές, για τους καθηγητές, αλλά και για την ακαδημαϊκή κοινότητα εν γένει. Την ίδια στιγμή, συγγραφείς, και εκδότες αποζημιώνονται για τη χρήση των προστατευόμενων έργων τους, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέχιση της δημιουργικής διαδικασίας, με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Σε τακτά διαστήματα, στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων αδειοδότησης, το καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα του ΟΣΔΕΛ διεξάγει ελέγχους στα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η διαδικασία του ελέγχου προβλέπεται στις συμβάσεις αδειοδότησης με σκοπό, αφενός την επικύρωση των δηλώσεων χρήσης, αφετέρου την καταγραφή διαδικαστικών και άλλων προβλημάτων, κατά την πρακτική εφαρμογή της σύμβασης και την ευκολότερη επίλυσή τους. Οι έλεγχοι διεξάγονται ανά διετία και μέχρι σήμερα ήταν δειγματοληπτικοί.

Εφέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών και των αυξημένων αναγκών, ο ΟΣΔΕΛ προχώρησε σε εξαντλητικό έλεγχο. Τα ευρήματα που προέκυψαν κατέδειξαν, ότι τόσο η χρήση, όσο και η τελική καταγραφή της χρήσης, ήταν εντός των όρων της σύμβασης, ενώ οι όποιες παραλείψεις ήταν ήσσονος σημασίας και δεν επηρέαζαν ουσιωδώς τα οικονομικά στοιχεία. Στις περιορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν μεγαλύτερες αποκλίσεις, όπως αποδείχθηκε, οφείλονταν σε στρεβλές διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Η συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των πανεπιστημίων ήταν εξαιρετική καθ’ όλη την περίοδο διεξαγωγής του ελέγχου και όπου χρειάστηκε, ήταν άμεση και η παρέμβαση της Πρυτανείας για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών.

Η διεξαγωγή του ελέγχου, από το Τμήμα αδειοδότησης του ΟΣΔΕΛ, έγινε σε δύο στάδια. Αρχικά το Τμήμα απέκτησε πρόσβαση στους servers των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, στη συνέχεια πραγματοποίησε έλεγχο του περιεχομένου των αποθηκευμένων αρχείων και σύγκριση με τις συμφωνημένες λίστες χρήσης. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με παροχή διευκρινίσεων επί των ευρημάτων και οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ο έλεγχος σε αριθμούς

Ελεγχθέντα αρχεία:

 • Περισσότερα από 6.000

Χρονική διάρκεια:

 • Πρώτο στάδιο: 20 εργάσιμες ημέρες
 • Δεύτερο στάδιο: 30 εργάσιμες ημέρες

Αριθμός μοναδικών τίτλων, που χρησιμοποιήθηκαν ανά έτος, κατά την τελευταία τριετία:

 • 2018: 1.155
 • 2019: 1.285
 • 2020: 1.265

Ποσοστά χρήσης υλικού, σε σύνολο 3.136 δηλώσεων, για τα Α’ και Β’ εξάμηνα, του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

 • Έως 10%: 2.276
 • Από 10% έως 15%: 415
 • Από 15% έως 20%: 445
 • Μ.Ο. ποσοστού χρήσης: 7,1%

Αριθμός σελίδων (αφορά απόσπασμα ανά τίτλο, ανά θεματική ενότητα) σε σύνολο 3.136 δηλώσεων:

 • Έως 50: 2.628
 • Από 50 έως 100: 425
 • Άνω των100: 83
 • Μ.Ο. σελίδων χρήσης: 29,79

(Απρίλιος 2021)

  Επιστροφή