Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Το νέο μεταφραστικό πρόγραμμα για το βιβλίο μόλις ξεκίνησε και θα φιλοξενείται στην πλατφόρμα greeklit.gr

Tο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) θα διαχειρίζεται το νέο μεταφραστικό πρόγραμμα για το βιβλίο, που μόλις ξεκίνησε και θα φιλοξενείται στην πλατφόρμα greeklit.gr.

Μέσω του νέου μεταφραστικού προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα είτε για επιχορήγηση της μετάφρασης σε ξένη γλώσσα πλήρους έργου, που έχει γραφεί στην ελληνική, είτε για επιχορήγηση μετάφρασης σε ξένη γλώσσα αποσπάσματος έργου, που έχει γραφεί στην ελληνική, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα για προσέλκυση ενδιαφέροντος ξένων εκδοτών με στόχο την πλήρη μετάφρασή του.

Η επιδότηση μετάφρασης αποτελεί το πρώτο στάδιο του Προγράμματος, το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς, καθώς μέσω του greeklit.gr, θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για δράσεις και ειδήσεις που αφορούν στα ελληνικά γράμματα.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με τους επαγγελματίες του κλάδου του βιβλίου και θα αναπτυχθούν προγράμματα για κινητικότητα και φιλοξενία συγγραφέων, εκδοτών και επαγγελματιών του χώρου (residencies).

Η πλατφόρμα λειτουργεί όλο τον χρόνο για υποβολή αιτημάτων και για τις δύο κατηγορίες του προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως εννέα αιτήματα εντός του ίδιου έτους, δηλαδή τρία αιτήματα σε καθεμία από τις τρεις περιόδους αξιολόγησης των αιτημάτων (Ιανουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο).

Οι ακριβείς ημερομηνίες των προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων θα αναρτώνται στον κόμβο του προγράμματος.

Πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2021.

(Ιούλιος 2021)

  Επιστροφή