Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο: Πνευματική ιδιοκτησία και ΜμΕ στην ψηφιακή οικονομία

Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (EU-U.S. Trade and Technology Council, TTC), που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2021, αποτελεί μία πλατφόρμα συνεργασίας η οποία ως στόχο έχει να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές μπορούν να αποδώσουν οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Μία από τις δέκα ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του TTC ως αντικείμενο έχει να εξασφαλίσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στα ψηφιακά εργαλεία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητά τους. Ως συνεπικεφαλής αυτής της ομάδας εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ διοργανώνουν μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων.

Το τρίτο διαδικτυακό σεμινάριο της σειράς εστιάζει στο θέμα «Πνευματική ιδιοκτησία και ΜμΕ στην ψηφιακή οικονομία». Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να προωθήσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ψηφιακά εργαλεία, καθώς και να προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισής τους.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2022, 15:00-17:00 (ώρα Βρυξελλών). Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Η πνευματική ιδιοκτησία στην ψηφιακή οικονομία
  • Οι απόψεις των επιχειρήσεων για τον ρόλο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή οικονομία
  • Στρατηγική χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στις ΗΠΑ και στην ΕΕ
  • Παρουσίαση του Ενιαίου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
  • Παρουσίαση εργαλείων και πόρων που βοηθούν τις ΜμΕ να προστατεύσουν και να επιβάλουν την πνευματική τους ιδιοκτησία

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο πραγματοποιήστε την εγγραφή σας εδώ.

(Ιούνιος 2022)
  Επιστροφή