ΟΣΔΕΛ

Εγκαινιάζεται η συνεργασία του ΟΣΔΕΛ με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

URL: https://www.osdel.gr/el/news/2502-εγκαινιάζεται-η-συνεργασία-του-οσδελ-με-το-τεχνολογικό-πανεπιστήμιο-κύπρου

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Πανεπιστήμιο Νέαπολις Πάφου, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας και με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η αδειοδότηση του ΤΕΠΑΚ, προκειμένου στο εξής να διαθέτει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του ψηφιακό, συμπληρωματικό, εκπαιδευτικό υλικό.

Λόγω των αυξημένων αναγκών για πρόσβαση σε ψηφιακό, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκαν ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης, ο ΟΣΔΕΛ, οργάνωσε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Μέχρι το ξέσπασμα της πανδημίας, στα περισσότερα πανεπιστήμια του νησιού, η εκπαιδευτική διαδικασία προϋπέθετε τη φυσική παρουσία καθηγητών και φοιτητών, ενώ οι ανάγκες για πρόσθετο, εκπαιδευτικό υλικό καλύπτονταν από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ως εκ τούτου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, στην πλειοψηφία τους, δεν είχαν αναζητήσει λύσεις, που να εξασφαλίζουν την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε περιεχόμενο.

Tο ΤΕΠΑΚ ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες και αντιλαμβανόμενο το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως πρόσβαση σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό είναι ένα από τα σημαντικότερα και αποτελεσματικότερα εργαλεία για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα -ειδικά τώρα που τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης επιβάλουν αλλαγές στη λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας και των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών- προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τον ΟΣΔΕΛ. Τα προγράμματα αδειοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης, που παρέχει ο ΟΣΔΕΛ, εξασφαλίζουν εξ αποστάσεως την ψηφιακή πρόσβαση των φοιτητών πρακτικά στο σύνολο της βιβλιογραφίας που θα επιλέξει ο καθηγητής. Σημειώνεται ότι, βάσει της σύμβασης αδειοδότησης, μπορεί να ψηφιοποιηθεί έως το 20% ενός βιβλίου ή ένα άρθρο ανά περιοδικό.

Ο ΟΣΔΕΛ θα συνεχίσει την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα αδειοδότησης που παρέχει, προκειμένου να εξασφαλιστεί για το σύνολο των καθηγητών και των φοιτητών η ψηφιακή αναπαραγωγή αποσπασμάτων εκπαιδευτικών και επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών. Απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν καθηγητές και φοιτητές πρόσβαση στον πλούτο της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, πάντα με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.