ΟΣΔΕΛ

Η Corint Media διεκδικεί 420 εκατ. ευρώ από τη Google για λογαριασμό των εκδοτών Τύπου που εκπροσωπεί

URL: https://www.osdel.gr/el/news/3332-η-corint-media-διεκδικεί-420-εκατ-ευρώ-από-τη-google-για-λογαριασμό-των-εκδοτών-τύπου-που-εκπροσωπεί

Ο γερμανικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Corint Media υπέβαλε στη Google πρόταση σύναψης σύμβασης αδειοδότησης, βάσει του νέου δικαιώματος εκδοτών Τύπου που προβλέπει η Οδηγία 790/2019, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο γερμανικό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, ο Corint Media αξιώνει, για λογαριασμό των 200 δικαιούχων που εκπροσωπεί, 420 εκατομμύρια ευρώ για το 2022.Το ποσό αυτό είναι το αντίτιμο που διεκδικεί από την ψηφιακή πλατφόρμα για τη χρήση περιεχομένου, όπως τίτλοι, πρωτοσέλιδα, σύντομα αποσπάσματα άρθρων και προεπισκοπήσεις εικόνων. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται στο σύνηθες ποσοστό αμοιβής που εφαρμόζεται στον κύκλο εργασιών της εταιρίας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά -εν προκειμένω της Google στη Γερμανία.

Το συμβούλιο διαιτησίας του Γερμανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των θεμάτων τιμολόγησης και αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων, είχε ήδη προσδιορίσει ως κατάλληλο ένα ποσοστό δικαιωμάτων έως και 11% επί του σχετικού κύκλου εργασιών για ολόκληρο το ρεπερτόριο. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε αναλόγως, καθώς η Corint Media διαχειρίζεται επί του παρόντος τα δικαιώματα περίπου 200 εκδόσεων ψηφιακού Τύπου και όχι του συνόλου των εκδοτών στη γερμανική αγορά. Τα έσοδα από τις πωλήσεις που παρήγαγε η Google από τη λειτουργία της μηχανής αναζήτησής της στη Γερμανία εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020.

Συγκριτικά με τις αξιώσεις των δικαιούχων σε άλλες αγορές, στην Αυστραλία επί παραδείγματι, ανέρχονται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον Καναδά στα 400 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που διεκδικεί η Corint Media κινείται στην ίδια γραμμή. Οι γαλλικές αντιμονοπωλιακές αρχές επέβαλαν πρόσφατα πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ στη Google επειδή, όπως αναφέρουν, δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τις προσωρινές εντολές που είχε δώσει η ρυθμιστική αρχή σε σχέση με το δικαίωμα των εκδοτών Τύπου, όπως αυτό κατοχυρώνεται με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Αν προχωρήσει αυτή η σύμβαση αδειοδότησης με τη Google, ο ιστότοπος μιας μεσαίου μεγέθους εθνικής εφημερίδας, που έχει περίπου 30 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα, θα αποκομίζει έσοδα περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Τα έσοδα θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω με τη σύναψη πρόσθετων συμφωνιών αδειοδότησης για πράξεις αναπαραγωγής που δεν καλύπτονται από το νέο δικαίωμα των εκδοτών Τύπου. Η Corint Media κάλεσε το Facebook να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτό και βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με τη Microsoft και άλλους χρήστες.

Ο Axel Voss, ευρωβουλευτής κι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οδηγία, δήλωσε: «Όλοι οι εκδότες Τύπου πρέπει να επωφεληθούν από το δικαίωμα που αναγνωρίζει η Οδηγία, καθώς αυτή είναι η πρόθεση του ευρωπαίου νομοθέτη. Το έσοδο που προκύπτει αποσκοπεί στη διασφάλιση των εκδοτών, της πολυμορφίας των απόψεων, καθώς και της πολυφωνίας του Τύπου. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν εχέγγυα που να εξασφαλίζουν και τη συμμετοχή των δημοσιογράφων στο έσοδο. Κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης αυτού του ισχυρού δικαιώματος αντιβαίνει στο γράμμα και στο πνεύμα της Οδηγίας και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

(Οκτώβριος 2021)