ΟΣΔΕΛ

Το Möbius σχεδιάζει εργαλειοθήκη για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της αναγνωστικής συμπεριφοράς

URL: https://www.osdel.gr/el/news/3402-το-möbius-σχεδιάζει-εργαλειοθήκη-για-τη-συλλογή-και-ανάλυση-των-δεδομένων-της-αναγνωστικής-συμπεριφοράς

Η πρωτοβουλία Möbius, την οποία στηρίζει η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP), διοργανώνει σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων, που στοχεύουν στον σχεδιασμό εργαλειοθήκης για τη συλλογή, ανάλυση και προβολή των δεδομένων που σχετίζονται με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των αναγνωστών τόσο με το περιεχόμενο, όσο και μεταξύ τους.

To Möbius χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού εκδοτικού μοντέλου, η ανάδειξη της δυναμικής της κοινότητας του βιβλίου σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχουν τα νέα μέσα.

Η συμμετοχή των εκδοτών στα εργαστήρια, η διάρκεια των οποίων δεν θα ξεπερνά τις δύο ώρες, είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το είδος των δεδομένων που τους ενδιαφέρουν, τις πρακτικές που χρησιμοποιούν, αλλά και τις προσδοκίες που έχουν από μία τέτοια εργαλειοθήκη. Ο απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εφοδιάσει τους εκδότες με στοιχεία σχετικά με το προφίλ των αναγνωστών. Έμφαση θα δοθεί στους “prosumers”, δηλαδή στους αναγνώστες οι οποίοι διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην αλυσίδα αξίας του βιβλίου.

Οι εκδότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαμόρφωση αυτού του εξαιρετικά χρήσιμου εργαλείου, μπορούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28/01/2022 ή την Τετάρτη 02/02/2022, αφού προηγουμένως κάνουν την εγγραφή τους εδώ.

(Δεκέμβριος 2021)