ΟΣΔΕΛ

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας προχωρά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά

URL: https://www.osdel.gr/el/news/3410-η-κυβέρνηση-της-ιρλανδίας-προχωρά-στην-ενσωμάτωση-της-οδηγίας-για-τα-πνευματικά-δικαιώματα-στην-ψηφιακή-ενιαία-αγορά

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας προχωρά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 στο ιρλανδικό δίκαιο, με στόχο η εθνική νομοθεσία να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Ο νέος νόμος θα ενισχύσει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών κι εκδοτών όταν το έργο τους διακινείται στο διαδίκτυο. Θα προβλέπει επίσης ευρύτερη πρόσβαση και χρήση των έργων που προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, προς όφελος ενός ευρέος φάσματος δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργικών κλάδων, των εκδοτών Τύπου, των ερευνητών, των εκπαιδευτικών, των πολιτιστικών ιδρυμάτων, αλλά και των πολιτών.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας δήλωσε:

«Το διαδίκτυο έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε, διαβάζουμε βιβλία, παρακολουθούμε ειδήσεις, τηλεόραση, ταινίες κι ακούμε μουσική. Ο νόμος πρέπει να προσαρμοστεί στις αλλαγές αυτές, καθώς και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα δημιουργών, συγγραφέων, δημοσιογράφων κι ερμηνευτών προστατεύονται αποτελεσματικά, όταν το έργο τους διακινείται στο διαδίκτυο.

«Το θέμα αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης συζήτησης για το μέλλον των ΜΜΕ. Η έκθεση της Επιτροπής για το μέλλον των ΜΜΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και οι πλατφόρμες έντυπων και επιγραμμικών μέσων ενημέρωσης υποβλήθηκε πρόσφατα και η Κυβέρνηση θα ενεργήσει επί του θέματος σύντομα.

«Εν τω μεταξύ, βασικό μέλημά μας είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790, η οποία θα εκσυγχρονίσει την εθνική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Στο εξής οι εκδότες Τύπου στην Ιρλανδία θα έχουν ένα νέο δικαίωμα που θα ρυθμίζει τη χρήση του περιεχομένου τους από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών. Στο μέλλον οι ψηφιακές πλατφόρμες, αν δεν προχωρήσουν σε συμφωνία με τους εκδότες, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση του ειδησεογραφικού περιεχομένου, παρά μόνο να χρησιμοποιούν υπερσυνδέσμους ή πολύ σύντομα αποσπάσματα.

Κλείνοντας ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ανεξάρτητα και πλουραλιστικά ΜΜΕ και προσδοκά ότι η ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας θα είναι ένα σημαντικό βήμα στην ενδυνάμωση και διασφάλιση του ρόλου αυτού.

(Δεκέμβριος 2021)