ΟΣΔΕΛ

H Microsoft υποχρεώνεται να καταβάλει στον Corint Media 1,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου

URL: https://www.osdel.gr/el/news/3982-h-microsoft-υποχρεώνεται-να-καταβάλει-στον-corint-media-1-2-εκατ-ευρώ-για-τη-χρήση-ειδησεογραφικού-περιεχομένου

Η πρώτη απόφαση που βασίζεται στον νόμο με τον οποίο ενσωματώθηκε στο γερμανικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 790/2019 και θεσμοθετήθηκε το νέο δικαίωμα εκδότη Τύπου είναι γεγονός. Αντικείμενο της απόφασης είναι η χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου από τις διαδικτυακές πλατφόρμες

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Διαιτησίας του Γερμανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (DPMA) πρότεινε προσωρινή καταβολή 1,2 εκατ. ευρώ από τη Microsoft για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου από τη μηχανή αναζήτησης Bing. Η Επιτροπή Διαιτησίας ενεργοποιήθηκε σε συνέχεια επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε ο γερμανικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Corint Media.

Το προαναφερθέν ποσό καλύπτει τη χρήση περιεχομένου, που έχει παραχθεί από εκδοτικές επιχειρήσεις, από τη μηχανή αναζήτησης της Microsoft για την περίοδο από τις 7 Ιουνίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί προστασίας του Τύπου στη Γερμανία, έως σήμερα. Η καταβολή υπολογίζεται στη βάση ετήσιας αμοιβής ύψους 800.000 ευρώ, που αφορά αποκλειστικά το ρεπερτόριο του Corint Media, ο οποίος εκπροσωπεί το 36% των γερμανικών ειδησεογραφικών οργανισμών. Τόσο η Microsoft όσο και ο Corint Media συμφώνησαν σε αυτήν την πρόταση.

Η προσωρινή αμοιβή αποτελεί μια «προσωρινή ρύθμιση», η οποία αποσκοπεί στο να επιτρέψει τη νόμιμη χρήση του ειδησεογραφικού περιεχομένου έως ότου ληφθεί οριστική απόφαση από την Επιτροπή Διαιτησίας. Η τελική απόφαση για το ύψος της κατάλληλης αμοιβής θα ληφθεί έως τα μέσα του 2023 και ο Corint Media αναμένει ότι θα αυξηθεί το τελικό ποσό. Διευκρινίζεται ότι η ενδιάμεση αποζημίωση που προτείνεται τώρα δεν θα έχει καμία επιζήμια επίπτωση στην επικείμενη απόφαση για τον τελικό προσδιορισμό του ύψους της κατάλληλης αμοιβής.

Η Επιτροπή Διαιτησίας του DPMA εξέδωσε την απόφασή της στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας βάσει του άρθρου 106 του νόμου περί Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (VGG). Ο Corint Media είχε καταθέσει το αίτημα αυτό λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της διευκρίνισης.

Πλατφόρμες όπως το Bing της Microsoft, η Google, το Facebook και άλλες χρησιμοποιούν παράνομα από τον Ιούνιο του 2021 το περιεχόμενο των εκδοτών Τύπου, τους οποίους θα έπρεπε βάσει του νόμου να αποζημιώνουν. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας είναι η πρώτη επείγουσα προσφυγή που γίνεται δεκτή από το Συμβούλιο Διαιτησίας. Αυτό δείχνει την ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης καθώς οι εταιρίες τεχνολογίας, με την ελεύθερη χρήση του προστατευόμενου περιεχομένου, βλάπτουν καθημερινά τους κατόχους των δικαιωμάτων αυτών.

Η απόφαση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Google και Corint Media. Η προσπάθεια της Google να δημιουργήσει προηγούμενο σε σχέση με την αξία των δικαιωμάτων του Τύπου, συμφωνώντας με μεμονωμένους εκδότες σε χαμηλές αμοιβές, αποτυγχάνει. Η μηχανή αναζήτησης της Microsoft (Bing) έχει ένα μερίδιο αγοράς που δεν υπερβαίνει το 5% στη γερμανική αγορά των μηχανών αναζήτησης, ενώ η Google κατέχει το 93%. Η τρέχουσα προσφορά της Google στον Corint Media, με βάση το μερίδιο αγοράς, είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν της Microsoft.

(Ιανουάριος 2023)