ΟΣΔΕΛ

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής των εκδοτών για την καταχώριση στην οσδέλnet

URL: https://www.osdel.gr/el/news/4028-ολοκληρώθηκε-η-αναβάθμιση-της-εφαρμογής-των-εκδοτών-για-την-καταχώριση-στην-οσδέλnet

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της εφαρμογής CMS (Content Management System), που απευθύνεται στους εκδότες και η οποία εξυπηρετεί την καταχώριση, τη διόρθωση και την επικαιροποίηση των εγγραφών τους στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων οσδέλnet.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, καθώς ο σχεδιασμός, οι προσθήκες και οι τροποποιήσεις της αναβαθμισμένης εφαρμογής έγιναν με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη υποστήριξη εκδοτών, δημιουργών και βιβλιοπωλών. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσει η οσδέλnet ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο, που θα καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς του βιβλίου.

Σήμερα, πάνω από 500 εκδοτικές επιχειρήσεις, σε πανελλαδικό επίπεδο, εμπλουτίζουν και επικαιροποιούν τις εγγραφές τους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της οσδέλnet. Η CMS, που θα τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, έρχεται να αναβαθμίσει την εμπειρία του χρήστη-εκδότη, παρέχοντας πληθώρα νέων υπηρεσιών και λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα, η νέα CMS:

Η νέα εφαρμογή CMS θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα, όπως προαναφέρθηκε, τη Δευτέρα 15 Μαΐου. Για την υποστήριξη των συνεργαζόμενων καταχωριστών, εκδοτών και των βιβλιοπωλείων έχουν δρομολογηθεί από το Τμήμα οσδέλnet οι απαιτούμενες εργασίες μετάβασης. Θα ακολουθήσουν και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τις οποίες οι εκδότες θα ενημερωθούν αναλυτικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ομάδα της οσδέλnet είναι πάντα στη διάθεση των ανθρώπων του βιβλίου για να παράσχει τεχνική υποστήριξη. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα οσδέλnet, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση osdelnet@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.

(Μάρτιος 2023)