ΟΣΔΕΛ

Ανακοινώθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιβλιοπωλών για τη βιβλιοπωλική αγορά

URL: https://www.osdel.gr/el/news/4206-ανακοινώθηκε-η-έκθεση-της-ευρωπαϊκής-και-διεθνούς-ομοσπονδίας-βιβλιοπωλών-με-στοιχεία-για-τη-βιβλιοπωλική-αγορά

Στο πλαίσιο του έργου RISE, που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοπωλών (European and International Booksellers Federation-EIBF), συντάχθηκε έκθεση που παρουσιάζει επτά περιπτωσιολογικές μελέτες από ισάριθμες χώρες, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Στόχοι της εν λόγω έκθεσης είναι αφενός η κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος επιστροφών στην αγορά του βιβλίου στην Ευρώπη και αφετέρου η καταγραφή των επιπτώσεών του στον κλάδο.

Σημειώνουμε ότι αντικείμενο του έργου RISE είναι η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη βιβλιοπωλική αγορά. Επιπλέον, το έργο παρέχει στα μέλη του δικτύου τα απαραίτητα εφόδια για να συνεργαστούν με τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς, τους επαγγελματίες του κλάδου και τους παράγοντες της αγοράς εν γένει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω έκθεσης, λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από τις επιστροφές θα προκύψουν αν επιτευχθεί στενή συνεργασία μεταξύ των δρώντων στην αγορά, εκδοτών, βιβλιοπωλών και διανομέων. Όπως καθίσταται σαφές από την έκθεση, η διαδικασία επιστροφής βιβλίων, η οποία αναμφισβήτητα θέτει μεγάλες προκλήσεις τόσο για τον μεμονωμένο βιβλιοπώλη όσο και για ολόκληρο τον κλάδο, αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της βιβλιοπωλικής αγοράς. Η δυνατότητα επιστροφών επιτρέπει στους βιβλιοπώλες να παρέχουν ευρεία γκάμα βιβλίων και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού.

Όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη έκθεση, υπάρχουν λύσεις για τη μείωση του αριθμού των επιστρεφόμενων βιβλίων, τον περιορισμό του φόρτου μεταφοράς και του χρόνου που δαπανάται για τις επιστροφές, οι οποίες είτε εφαρμόζονται ήδη είτε βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Η απειλή της κλιματικής αλλαγής όμως καθιστά, σήμερα περισσότερο από ποτέ, επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκομένων στην αλυσίδα του βιβλίου. Αντικείμενο της συνεργασίας αυτής θα είναι η ανταλλαγή πρακτικών, ιδεών και τεχνογνωσίας με απώτερο στόχο τη μείωση των επιστροφών μέσω μιας διαδικασίας τόσο αποτελεσματικής όσο και φιλικής προς το περιβάλλον.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

(Ιούνιος 2023)