ΟΣΔΕΛ

Η οσδέλnet στηρίζει τα φυσικά βιβλιοπωλεία και προχωρά στον σχεδιασμό νέας εφαρμογής για τις ανάγκες τους

URL: https://www.osdel.gr/el/news/4432-η-οσδέλnet-στηρίζει-τα-φυσικά-βιβλιοπωλεία-και-προχωρά-στον-σχεδιασμό-νέας-εφαρμογής-για-τις-ανάγκες-τους

Η νέα πρωτοβουλία της ομάδας της οσδέλnet στοχεύει στη στήριξη των φυσικών βιβλιοπωλείων, στην κάλυψη δηλαδή των καθημερινών αναγκών τους και στην εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των βιβλιοπωλών αλλά και των εκδοτών.

Το θέμα άνοιξε στο εργαστήριο για βιβλιοπώλες, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την οσδέλnet, που διοργάνωσε ο ΟΣΔΕΛ τον Νοέμβριο. Από την ανοιχτή συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν εκδότες και βιβλιοπώλες, προέκυψε η κοινή διαπίστωση ότι θέτοντας την οσδέλnet ως σημείο αναφοράς θα διευκολυνθούν και τα δύο μέρη κατά τη διακίνηση των βιβλίων.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την εκδήλωση, η ομάδα της οσδέλnet επεξεργάστηκε τα αιτήματα των χρηστών και εξέτασε τις μηχανογραφικές δυνατότητες της βάσης, για να καταλήξει στην απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου interface, το οποίο θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά για τα φυσικά βιβλιοπωλεία.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα συγκροτηθεί επιτροπή, αποτελούμενη από δύο εκδότες, δύο βιβλιοπώλες, δύο εκδότες που διαθέτουν βιβλιοπωλεία όπου διακινούνται και τίτλοι άλλων εκδοτών και στελέχη του ΟΣΔΕΛ, θα επεξεργαστεί τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εν λόγω εφαρμογής και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από αυτά τα θέματα:

Η οσδέλnet, για πολλά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, αποτελεί πλέον την αποκλειστική πηγή ενημέρωσης. Τα βιβλιοπωλεία αυτά, μέσω αυτόματων διασυνδέσεων, αφενός ενημερώνονται καθημερινά για τις νέες κυκλοφορίες και αφετέρου επικαιροποιούν τις υφιστάμενες εγγραφές. Η οσδέλnet, με το νέο interface για τα φυσικά βιβλιοπωλεία, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για την αγορά του βιβλίου. Ένα εργαλείο που θα προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στη διακίνηση του βιβλίου, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου.

(Φεβρουάριος 2024)