Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος χορηγιών 2019

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/1885-δρασεις-2019/2050-πρόσκληση-ενδιαφέροντος-χορηγιών-2019

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), βάσει του νόμου 4481/2017, του καταστατικού του και του κανονισμού διανομής των εσόδων του, στηρίζει δράσεις πολιτιστικής προσφοράς στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που λειτουργούν με μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ή σωματείου και προτίθενται να διοργανώσουν εκδηλώσεις ή δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο 3ο πρόγραμμα χορηγιών του οργανισμού.

Στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος ο ΟΣΔΕΛ λαμβάνει και εξετάζει (βάσει του Κανονισμού Χορηγιών του) αιτήματα που υλοποιούν δράσεις με άξονα και στόχο την:

Προβολή συγγραφέων και του έργου τους στην κατηγορία της λογοτεχνίας – ποίησης - δοκιμίου. (Κωδ. ΠΡΒ-3)

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος του 3ο προγράμματος χορηγιών του ΟΣΔΕΛ αφορά δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του έτους 2019 ή θα ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους και θα ολοκληρωθούν (ως συνέχεια του συνολικού σχεδιασμού τους) έως και το Ά΄ τρίμηνο του 2020.

Ενδεικτικές δράσεις:

α) θεματολογικές πολιτιστικές δράσεις,

β) συνέδρια, ημερίδες - αφιέρωμα σε συγγραφείς – ποιητές,

γ) παρουσιάσεις συγγραφέων και του έργου τους,

δ) δράσεις που απευθύνονται σε σχολεία.

Τον Δεκέμβριο του 2019 θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για δράσεις που αφορούν το έτος 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων ενδιαφέροντος για το 3ο πρόγραμμα χορηγιών του ΟΣΔΕΛ παρατείνεται για 15 ακόμη ημέρες, έως και 21/6/2019.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αίτησης: έως 21/06/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.