Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αίτηση Α' Προγράμματος Αρωγής Συγγραφέων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/1978-αίτηση-α-προγράμματος-αρωγής-συγγραφέων

Έντυπο υποβολής αίτησης για το Α' Πρόγραμμα Αρωγής Συγγραφέων