ΟΣΔΕΛ

Κοινωνικό-Πολιτιστικό έργο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο

Ο ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με το καταστατικό του και ακολουθώντας αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στηρίζει και ενισχύει οικονομικά πολιτιστικές πρωτοβουλίες προς όφελος των μελών του και του κοινωνικού συνόλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ κατήρτισε νέο Κανονισμό Πολιτιστικών Χορηγιών ο οποίος διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιωκόμενων πολιτιστικών σκοπών.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών του σκοπών ο ΟΣΔΕΛ ενισχύει οικονομικά ή συνδράμει σε:

 • Δράσεις που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία.
 • Δράσεις δημιουργών και εκδοτών που ενισχύουν τη διάδοση ελληνικών έργων στο εξωτερικό.
 • Πρωτοβουλίες νέων δημιουργών που στοχεύουν στην επιμόρφωση/εκπαίδευση, στους τομείς του πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών.
 • Έρευνες που βοηθούν στην καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την αγορά του βιβλίου.
 • Εκδόσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή στην καταπολέμηση της παράνομης αντιγραφής Έργων του Λόγου.
 • Βραβεύσεις νέων δημιουργών, μεταφραστών και δημοσιογράφων για έργα και επιδόσεις εξαιρετικής αξίας και ειδικού βάρους.
 • Επιστημονικά συνέδρια που προωθούν τους σκοπούς του ΟΣΔΕΛ αλλά και συμβάλλουν γενικότερα στην ανάπτυξη των Γραμμάτων και των Τεχνών.
 • Προγράμματα που προωθούν την εθνική βιβλιοπαραγωγή εκτός Ελλάδος μέσα από διεθνή fora και εκθέσεις.
 • Πολιτιστικές δράσεις που ενισχύουν το έργο του ΟΣΔΕΛ και προάγουν τον πολιτισμό στη χώρα μας.
 • Μη εμπορικές εκδόσεις με σημαντική πολιτιστική αξία.
 • Καλλιτεχνικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με αντικείμενο τo βιβλίο και τους δημιουργούς.

Επιπλέον, με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται ένα ετήσιο διαθέσιμο ποσό για οικονομικές ενισχύσεις σε σωματεία συγγραφέων και εκδοτών βιβλίων που δραστηριοποιούνται με σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των συγγραφέων και των εκδοτών βιβλίου. Κριτήρια για την οικονομική ενίσχυση είναι η αντιπροσωπευτικότητα του σωματείου με μέλη που είναι και μέλη στον ΟΣΔΕΛ, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων των τελευταίων τουλάχιστον τριών ετών και η τήρηση των κανόνων και διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος για τη λειτουργία των οργάνων του σωματείου.

Ο ΟΣΔΕΛ, συμβάλλει επίσης, βάσει του καταστατικού του, στην κοινωνική προστασία των συμβασιούχων και των οικογενειών τους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα (φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό) ή προβλήματα υγείας.