ΟΣΔΕΛ

Εκπαίδευση

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/251-εκπαίδευση

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία είναι εξαιρετικής σημασίας η πρόσβαση σε μεγάλου εύρους συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Διεθνώς, η ανάγκη αυτή καλύπτεται από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες άδειες, ώστε να είναι νόμιμη η αναπαραγωγή και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού.

Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπώντας την πλειονότητα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και εκδοτών διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Οι άδειες που προσφέρει ο ΟΣΔΕΛ καλύπτουν την αναπαραγωγή μικρού μέρους (έως 20%) βιβλίων ή άρθρων από εφημερίδες, επιστημονικά περιοδικά κ.λπ. Η αναπαραγωγή μπορεί να είναι είτε φωτοτυπική είτε ψηφιακή, με την ανάρτηση των αρχείων σε πλατφόρμα εσωτερικού δικτύου.

Εάν λοιπόν εκπροσωπείτε εκπαιδευτικό οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό κάθε βαθμίδας, και επιθυμείτε να αναπαράγετε αποσπάσματα από βιβλία ή άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών εκτός του εκπαιδευτικού οργανισμού ή εντός, σε περίπτωση που ο οργανισμός διαθέτει στις εγκαταστάσεις φωτοτυπικά μηχανήματα για χρήση από τους μαθητές/σπουδαστές, ο ΟΣΔΕΛ μπορεί να σας δώσει τη λύση για τη νόμιμη πρόσβαση και αναπαραγωγή Έργων του Λόγου μέσω των προϊόντων αδειοδότησης που προσφέρει.

Λαμβάνοντας, επομένως, την απαραίτητη άδεια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά, αποκτούν την δυνατότητα να προσφέρουν στους μαθητές/σπουδαστές τους μεγάλο εύρος ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.