ΟΣΔΕΛ

Πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/2542-πρόγραμμα-antipiracy/2966-πειρατεία-στο-διαδίκτυο

Ο ΟΣΔΕΛ είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που εκπροσωπεί τους δημιουργούς και τους εκδότες έργων του λόγου και προασπίζει τα πνευματικά δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται στους νόμους 2121/1993 και 4481/2017.

Ο νομοθέτης, ανάμεσα σε άλλα δικαιώματα, αναγνωρίζει στους δικαιούχους ενός έργου το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό, δηλαδή το δικαίωμα να επιλέγουν πότε, πού και πώς παρουσιάζεται το έργο τους. Βάσει του δικαιώματος αυτού, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, η ηλεκτρονική πρόσβαση και διάθεση έργων, μέσω ενσύρματων ή ασύρματων δικτύων (π.χ. διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, κλπ.), αποτελούν παράνομες πράξεις. Το δικαίωμα της παρουσίασης στο κοινό καλύπτει τόσο την περίπτωση της πρόσβασης σ’ ένα έργο με ταυτόχρονη αποθήκευση-καταφόρτωση (downloading) στον υπολογιστή του χρήση, όσο και την περίπτωση της απλής πρόσβασης (streaming).

Κάθε ανάρτηση στο διαδίκτυο, π.χ. σε ιστότοπους, blogs, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κτλ., αρχείου με περιεχόμενο σαρωμένο βιβλίο, καθώς και η αποθήκευσή του σε υπολογιστές ή/και έξυπνα κινητά τηλέφωνα, αποτελούν προσβολή του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό και επιφέρουν εκτός από ποινικές ευθύνες και πλήγμα στην αλυσίδα δημιουργίας του βιβλίου.