ΟΣΔΕΛ

Αποτελέσματα προγράμματος Anti-piracy

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/2542-πρόγραμμα-antipiracy/2973-αποτελέσματα-προγράμμτος-anti-piracy

Ακολουθούν οι αναλυτικές αναφορές των αποτελεσμάτων του προγράμματος Anti-piracy:


Έτος 2024


Έτος 2023


Έτος 2022


'Ετος 2021:

'Ετος 2020:

'Ετος 2019: