Εφαρμογή ελέγχου συμμετοχής σε διανομές για δημιουργούς


Η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή ποσών που έχουν παραγραφεί (αφορά βιβλία που εκδόθηκαν έως και το 2006) σε μη συμβασιούχους με τον ΟΣΔΕΛ, έληξε στις 5/10/2018 14:00μμ.
Όσοι συγγραφείς έχουν υποβάλλει τα στοιχεία τους εμπρόθεσμα, θα λάβουν ενημέρωση κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

 

Εάν επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση δημιουργού με τον ΟΣΔΕΛ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμβασιούχων members@osdel.gr