ΟΣΔΕΛ

Η Εύλογη Αμοιβή αμφισβητείται από την Ηλεκτρονική Βιομηχανία

URL: https://www.osdel.gr/el/news/2057-1η-εύλογη-αμοιβή-αμφισβητείται-από-την-ηλεκτρονική-βιομηχανία

Εντείνεται η εκστρατεία που έχει ξεκινήσει παρασκηνιακά η οργάνωση των κατασκευαστών ηλεκτρονικών συσκευών (Digital Europe) προκειμένου να αμφισβητήσει την εύλογη αμοιβή. Δώδεκα (12) ευρωπαϊκές οργανώσεις δημιουργών με κοινή ανοιχτή επιστολή υπερασπίζονται τον θεσμό της εύλογης αμοιβής.

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί ένα μέρος της κοινής δήλωσης τους προς τους αρμόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους:

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις δημιουργών και τα συνδικάτα τους (τα οποία αριθμούν περισσότερους από 2.541.000 δημιουργούς) ζητούν από τα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ να στηρίξουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και να αντισταθούν στην πίεση που δέχονται από τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών οι οποίοι προσπαθούν να αποδυναμώσουν τη νομοθεσία της ΕΕ που προβλέπει την εύλογη αμοιβή.

Εδώ και δεκαετίες το σύστημα αποζημίωσης των δημιουργών για την εξαίρεση της ιδιωτικής αντιγραφής (εύλογη αμοιβή) που υπάρχει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει συμβάλει στη δίκαιη αμοιβή τους αλλά και στη χρηματοδότηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Σήμερα, οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών μέσω της αντιπροσωπευτικής τους οργάνωσης στην Ευρώπη (Digital Europe) επιτίθενται με σφοδρότητα σε αυτή τη μακρόχρονη πρακτική και διατυπώνουν απαράδεκτες προτάσεις για να στερήσουν από τους δημιουργούς τη νόμιμη αποζημίωσή τους.

Η Apple, η Huawei, η LG, η Samsung και η Xiaomi είναι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων που διατίθενται στην Ευρώπη, όμως, κανένας από αυτούς δεν είναι ευρωπαϊκή εταιρεία.

Διάφορες έρευνες αγοράς έχουν δείξει επανειλημμένως ότι οι τιμές των συσκευών δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή συστημάτων αποζημίωσης αντιγράφων. Ένα smartphone μπορεί να είναι ακριβότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δεν υπάρχει ιδιωτική αντιπαροχή (διότι το βρετανικό δίκαιο δεν έχει ιδιωτική εξαίρεση αντιγραφής) απ’ ό, τι στη Γαλλία, όπου υπάρχει ένα καθιερωμένο σύστημα αποζημίωσης. Με άλλα λόγια, η αμοιβή ιδιωτικής αντιγραφής σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την τιμή του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζεται.

Οι μη ευρωπαϊκές εταιρείες από την Κίνα, τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, υπό την ονομασία Digital Europe, ζητούν να αλλάξει το δίκαιο της ΕΕ ώστε να μην πρέπει να συμβάλλουν, όπως συμβαίνει σήμερα, στην αμοιβή των Ευρωπαίων δημιουργών και ταυτόχρονα να μην υπάρχει και κανένα όφελος για τους καταναλωτές. Σκοπός τους είναι μόνο να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους μη καταβάλλοντας την εύλογη αμοιβή ενώ ταυτόχρονα οι τιμές των προϊόντων τους θα διατηρηθούν ίδιες, αν όχι υψηλότερες!

Οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (CCIs) καταλαμβάνουν μια ιδιαίτερη θέση στον κλάδο της ευρωπαϊκής οικονομίας έχοντας δημιουργήσει 12.000.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή 4 φορές περισσότερες από την αυτοκινητοβιομηχανία και 6 φορές περισσότερες από τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Η ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία (CCIs) είναι η αιχμή του δόρατος της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας, καθώς το δημιουργικό περιεχόμενο αποτελεί αναμφισβήτητη κινητήρια δύναμη στην ψηφιακή αγορά.

Οι δημιουργοί αποτελούν τον βασικό κρίκο της αλυσίδας της πολιτιστικής βιομηχανίας. Χωρίς αυτούς, δεν δημιουργείται «Αξία». Οι συγγραφείς και οι ερμηνευτές, όμως, είναι ευάλωτοι και έχουν απόλυτη ανάγκη την αμοιβή τους για να συνεχίσουν την πνευματική τους εργασία. Η εύλογη αμοιβή αποτελεί το αναπόσπαστο μέρος αυτού του εύθραυστου συστήματος.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Συγγραφέων (EWC) σε επιστολή της προς τα μέλη του συμβουλίου, αναφέρει χαρακτηριστικά: "Για τα επόμενα πέντε χρόνια, τα μέλη της EWC, οι συγγραφείς, οι μεταφραστές και οι εθνικές εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που θα ασκούνται από τη βιομηχανία πληροφορικής που ως στόχους της θα έχει να αποδυναμώσει την εύλογη αμοιβή στις χώρες που έχει καθιερωθεί και να αποφύγει την επιβολή της στις χώρες που δεν εφαρμόζεται ήδη".

(NL:Σεπτέμβριος 2019)