ΟΣΔΕΛ

Η FEP παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία της αγοράς βιβλίου για το διάστημα 2021-2022

URL: https://www.osdel.gr/el/news/3911-η-fep-παρουσίασε-τα-στατιστικά-στοιχεία-της-αγοράς-βιβλίου-για-το-διάστημα-2021-2022

Η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP), παρουσίασε, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου της Φρανκφούρτης, τα στατιστικά στοιχεία της αγοράς βιβλίου για το διάστημα 2021-2022.

Η παρουσίαση περιείχε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά βιβλίου το 2021 (κύκλος εργασιών, τίτλοι, μορφότυποι κλπ.), μια επισκόπηση των μεταβολών του κύκλου εργασιών σε πολλές χώρες το 2021 σε σύγκριση με το 2020 και το 2019 και μια ματιά στις τάσεις των επιμέρους αγορών κατά τους πρώτους μήνες του 2022. Τα στοιχεία προέρχονται κυρίως από τα ερωτηματολόγια που συλλέγει η FEP από τα μέλη της κάθε χρόνο και υπόκεινται σε εκτιμήσεις και προσεγγίσεις.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία και εδώ το βίντεο της παρουσίασης.