ΟΣΔΕΛ

Δημοσιεύθηκαν οι βραχείες λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων 2022

URL: https://www.osdel.gr/el/news/3952-δημοσιεύθηκαν-οι-βραχείες-λίστες-των-κρατικών-λογοτεχνικών-βραβείων-2022

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων 2022 (εκδόσεις 2021), των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2022 (εκδόσεις 2021) και των Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου 2022 (εκδόσεις 2021).

Οι βραχείες λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων 2022 αφορούν: στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2022 (Βραβείο Μυθιστορήματος, Βραβείο Διηγήματος - Νουβέλας και Βραβείο Ποίησης) και στα Κρατικά Βραβεία Δοκιμίου - Μαρτυρίας 2022 (Βραβείο Δοκιμίου - Κριτικής και Βραβείο Μαρτυρίας - Βιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας).

Οι τρεις κατηγορίες Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης αφορούν στα: Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης έργου Ξένης Λογοτεχνίας σε Ελληνική Γλώσσα, Κρατικό Βραβείο Απόδοσης έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά και Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Γλώσσας σε ξένη Γλώσσα.

Ακολούθως οι Βραχείες Λίστες των Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου 2022 αφορούν τις κατηγορίες Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Εφηβικού - Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου και Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά.

Οι βραχείες λίστες συνοδεύονται από αιτιολογημένη Έκθεση της κάθε Επιτροπής, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής και αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου (εκδοτικό έτος 2021).

Ακολουθούν οι βραχείες λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων, των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης και των Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου.

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2022 (εκδόσεις 2021)

Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2022:

Κρατικό Βραβείο Διηγήματος - Νουβέλας 2022:

Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2022:

Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου - Κριτικής 2022:

Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας - Bιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας 2022

Εδώ μπορείτε να δείτε την έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2022 (εκδόσεις 2021)

Κατηγορία Μετάφρασης Έργου Ξένης Λογοτεχνίας σε Ελληνική Γλώσσα

Κατηγορία Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά

Κατηγορία Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Γλώσσας σε Ξένη Γλώσσα

Εδώ μπορείτε να δείτε την έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2022 (εκδόσεις 2021)

Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου

Βραβείο Εφηβικού - Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου

Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου

Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για Παιδιά

Εδώ μπορείτε να δείτε την έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίο, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

Περισσότερα για τα βιβλία και τους συγγραφείς στη βιβλιογραφική βάση osdelnet.gr.

(Δεκέμβριος 2022)