ΟΣΔΕΛ

Διανομή Δικαιωμάτων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων

Οι διανομές πραγματοποιούνται ξεχωριστά ανά πηγή εσόδων ή/και κατηγορία έργου. Οι βασικότερες είναι οι κάτωθι:

1. Διανομή εύλογης αμοιβής για ιδιωτική χρήση (έσοδα από εισαγωγείς τεχνικών μέσων)

  • Διανομή για βιβλία (συγγραφείς, μεταφραστές κ.λπ.)
  • Διανομή για άρθρα στον Τύπο (δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, συγγραφείς που αρθρογραφούν)
  • Διανομή για άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (αρθρογράφοι, συγγραφείς που αρθρογραφούν)
  • Διανομή δικαιωμάτων για έργα του λόγου που έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση είτε αυτούσια είτε διασκευασμένα σε οπτικοακουστικό έργο (συγγραφείς)

2. Διανομή εσόδων από αδειοδότηση στον τομέα της εκπαίδευσης (συγγραφείς)

Θέλετε αναλυτική πληροφόρηση για τις διανομές εσόδων του ΟΣΔΕΛ? Διαβάστε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.

Σημείωση: Με απόφασή του το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ μπορεί να καθορίσει το ελάχιστο ποσό καταβολής για κάθε κατηγορία διανομής.