ΟΣΔΕΛ

Εκδότες

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες

O ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί περισσότερες από 900 ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις:

  • Εκδότες βιβλίων
  • Εκδότες εφημερίδων και περιοδικών ποικίλης ύλης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
  • Εκδότες επιστημονικών, μονοθεματικών και λογοτεχνικών περιοδικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

Εάν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και επιθυμείτε να αναθέσετε τη διαχείριση των δικαιωμάτων σας στον ΟΣΔΕΛ, θα πρέπει να προχωρήσετε στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης μεταξύ της εκδοτικής σας επιχείρησης και του Οργανισμού.

Για να συνάψετε σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμβασιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr