Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Επικοινωνία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/438-επικοινωνία

osdel-logo@193x60.png

Θεμιστοκλέους 73,
10683 Αθήνα
Τηλ: 210-3849100
Fax: 210-3849105