ΟΣΔΕΛ

Διανομή Δικαιωμάτων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων

Δικαιούχοι είναι οι εκδότες έργων του λόγου που αποδεδειγμένα κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε έργα του λόγου ή/και συγγενικών δικαιωμάτων σε έντυπες εκδόσεις και έχουν συνάψει σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ.

Οι συμβασιούχοι εκδότες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε πολλαπλές διανομές δικαιωμάτων που πραγματοποιεί ο ΟΣΔΕΛ κάθε χρόνο, ανάλογα με τα είδη των έργων τους και την πηγή εσόδων:

1. Διανομή εύλογης αμοιβής για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (έσοδα από εισαγωγές τεχνικών μέσων):

  • Διανομή Βιβλιοπαραγωγής
  • Διανομή Τύπου για Εφημερίδες και Περιοδικά ποικίλης ύλης
  • Διανομή για επιστημονικά περιοδικά

2. Διανομή εσόδων από Αδειοδότηση στον τομέα της εκπαίδευσης

3. Διανομή εσόδων από αδειοδότηση στον τομέα των αποκομμάτων Τύπου

Θέλετε αναλυτική πληροφόρηση για τις διανομές εσόδων του ΟΣΔΕΛ; Διαβάστε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.