ΟΣΔΕΛ

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής δηλώσεων για τους εκδότες Τύπου

URL: https://www.osdel.gr/el/news/2927-ξεκίνησε-η-περίοδος-υποβολής-δηλώσεων-για-τους-εκδότες-τύπου

Ενόψει της διανομής δικαιωμάτων για το έτος 2021, ξεκίνησε η περίοδος υποβολής δηλώσεων, που αφορά στις παρακάτω κατηγορίες συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ:

Οι συμβασιούχοι εκδότες Τύπου, συμμετέχουν στις ακόλουθες διανομές δικαιωμάτων: α) διανομή εσόδων που προέρχονται από την εύλογη αμοιβή για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, που υπολογίζεται επί της αξίας ψηφιακών μέσων (2%, υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα), και αναλογικών μέσων (4% εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, φωτοτυπικό χαρτί), β) διανομή εσόδων από την αδειοδότηση χρήσης του υλικού τους (αποδελτίωση-press clipping).

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων εκδοτών Τύπου διενεργείται μία φορά τον χρόνο. Εφέτος, για πρώτη φορά θα γίνει διανομή εσόδων εύλογης αμοιβής 2% και στους εκδότες ενημερωτικών ιστοσελίδων. Γι’ αυτό οι εφετινές δηλώσεις θα περιλαμβάνουν, εκτός από τους τίτλους που εκδίδονται σε έντυπη μορφή, και τις ηλεκτρονικές ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Επίσης για πρώτη φορά, παράλληλα με την υποβολή των δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί και η επικαιροποίηση του παραρτήματος της σύμβασης ανάθεσης που έχουν συνάψει οι εκδότες Τύπου με τον ΟΣΔΕΛ. Στο παράρτημα αυτό δηλώνονται όλοι οι νέοι τίτλοι εντύπων, καθώς και όλες οι ενημερωτικές ιστοσελίδες, που περιήλθαν στην κυριότητα των εκδοτών κατά το έτος 2020.

Η υποβολή των δηλώσεων και του παραρτήματος της σύμβασης ανάθεσης είναι απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας διανομής, καθώς μέσω αυτών συγκεντρώνονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της διανομής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η διανομή, διαφοροποιούνται, ανάλογα με το αν πρόκειται για έσοδα από την εύλογη αμοιβή ή για έσοδα από την αδειοδότηση (αποδελτίωση). Περισσότερα για τον τρόπο διανομής μπορείτε να δείτε εδώ.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων και την επικαιροποίηση του παραρτήματος λήγει τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.

Βασικό μέλημα του ΟΣΔΕΛ είναι η συνεχής βελτίωση του τρόπου διανομής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού εφαρμόζει, με συνέπεια, διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν διαφάνεια, αντικειμενικότητα και δίκαιη μεταχείριση.

(Μάρτιος 2021)