ΟΣΔΕΛ

Ο περιορισμός της διαδικτυακής πειρατείας απαιτεί συλλογική προσπάθεια και συνεργασίες

URL: https://www.osdel.gr/el/news/4302-ο-περιορισμός-της-διαδικτυακής-πειρατείας-απαιτεί-συλλογική-προσπάθεια-και-συνεργασίες

Ενθαρρυντικά είναι τα ευρήματα του προγράμματος Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με τα οποία έχει μειωθεί ο αριθμός των σαρωμένων ελληνικών βιβλίων στις πλατφόρμες scribd.com και issuu.com, που διακινούν παράνομα περιεχόμενο που προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το πρόγραμμα Anti-piracy στηρίζεται στην εξειδικευμένη ηλεκτρονική αναζήτηση, που στοχεύει στον εντοπισμό αρχείων τα οποία περιέχουν ολόκληρα βιβλία ή μεγάλο μέρος τους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία ταυτοποιούνται με τις αντίστοιχες εγγραφές έργων στη βιβλιογραφική βάση οσδέλnet του Οργανισμού. Για κάθε ταυτοποιημένο εύρημα αποστέλλεται στους διαχειριστές των ιστοσελίδων καταγγελία και ακολουθεί η διαγραφή του αρχείου.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομερή καταγραφή του ευρήματος, καθώς και στην καταγραφή του λογαριασμού του χρήστη από όπου έγινε η ανάρτηση του παράνομου υλικού. Με αυτόν τον τρόπο, στοχευμένα πλέον, η μηχανική αναζήτηση σαρώνει καθημερινά τους εν λόγω λογαριασμούς και διαγράφει άμεσα και αποτελεσματικά κάθε νέα ανάρτηση, εκμηδενίζοντας τον χρόνο αναζήτησης και κατ’ επέκταση τον χρόνο που μένει το αρχείο αναρτημένο σε ελεύθερη πρόσβαση. Σήμερα, γίνεται έλεγχος καθημερινά σε πάνω από 2.000 λογαριασμούς χρηστών που έχουν αναρτήσει παράνομα έστω και ένα αρχείο στο παρελθόν. Αυτή η τακτική, μετά από τέσσερα χρόνια αδιάκοπων αναζητήσεων και καταγγελιών, έφερε αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Ο δρόμος για την πάταξη του φαινομένου της πειρατείας προφανώς είναι μακρύς, όμως κάθε ενέργεια και κάθε πληροφορία συμβάλλουν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό ενεργειών. Παράλληλα, η μελέτη των δεδομένων και των στατιστικών για την πειρατεία, σχετικά με το υλικό, τη διακίνηση και τους χρήστες βοηθά στην κατανόηση του προβλήματος και στην αντιμετώπισή του.

Πρόσφατη έρευνα του EUIPO (European Union Intellectual Property Office) για το 2022, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα από τη βρετανική εταιρία παρακολούθησης διαδικτυακής πειρατείας MUSO, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το φαινόμενο, ειδικά για τα οπτικοακουστικά έργα και τις ζωντανές μεταδόσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, (διαβάστε αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα), τα επίπεδα πειρατείας διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επίσης ποικίλουν και οι επιλογές περιεχομένου, καθώς για παράδειγμα η πειρατεία ταινιών αποτελεί το 25% της συνολικής πειρατείας στην Ελλάδα, αλλά μόνο το 5% στην Πολωνία. Όπως διαπιστώνεται στην έρευνα, το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η εισοδηματική ανισότητα και η υψηλή ανεργία των νέων συνδέονται ευθέως με την κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου.

Η πειρατεία, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί αιτία παραοικονομίας, η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί συλλογικές ενέργειες και συνεργασίες. Πρόσφατο παράδειγμα επιτυχημένης σύμπραξης η αγωγή των γνωστών εκδοτικών οίκων Pearson Education, Macmillan, McGraw Hill και Cengage κατά της πειρατικής ιστοσελίδας Library Genesis (LibGen).

Ο ΟΣΔΕΛ, στο πλαίσιο της αποστολής του, θα συνεχίσει να ερευνά συστηματικά και εντατικά την παράνομη κυκλοφορία και διάθεση προστατευόμενων έργων λόγου στο διαδίκτυο. To Τμήμα Anti-piracy του Οργανισμού συγκεντρώνει και διαχειρίζεται τις καταγγελίες δημιουργών και εκδοτών και, όπου είναι εφικτή η συλλογή ικανού αποδεικτικού υλικού, προχωρά στις απαραίτητες κατά περίπτωση νομικές ενέργειες. Για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών πειρατείας, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antipiracy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.

(Σεπτέμβριος 2023)