Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πρόγραμμα Anti-piracy

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/2542-πρόγραμμα-antipiracy

Τα δύο τελευταία χρόνια ο ΟΣΔΕΛ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ερευνά συστηματικά και οργανωμένα την παράνομη διάθεση ηλεκτρονικών αντιτύπων ελληνικών βιβλίων στο διαδίκτυο με τη χρήση ενός πρωτοποριακού προγράμματος (anti-piracy) καταταπολέμησης της ηλεκτρονικής πειρατείας.

Συγκεκριμένα, ο ΟΣΔΕΛ επένδυσε στην ανάπτυξη ενός συστήματος αναζήτησης πειρατικών αντιτύπων, το οποίο βασίζεται στις πιο σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές του είδους και υποστηρίζεται από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη με ενεργή δράση στην καταπολέμηση της ηλεκτρονικής πειρατείας.

Το σύστημα αυτό σαρώνει το διαδίκτυο καταγράφοντας και αναλύοντας τα δεδομένα των παράνομων αρχείων που εντοπίζει (ψηφιακών αντιτύπων βιβλίων). Κατόπιν, ταυτοποιεί αυτόματα τα ψηφιακά αντίγραφα της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής αντιπαραβάλλοντας τα δεδομένα που εντοπίζει με τα καταχωρισμένα δεδομένα της Osdelnet.gr. Στη συνέχεια, για όποια αρχεία εντοπιστούν, δημιουργεί ειδοποίηση απόσυρσης των αντιτύπων (Notice & take down / DMCA: Digital Millennium Copyright Act) η οποία και αποστέλλεται, επίσης αυτόματα, στους διαχειριστές του παρανομούντος ιστότοπου.

Στις περιπτώσεις που οι ιστότοποι δεν ανταποκρίνονται στις ειδοποιήσεις απόσυρσης του ΟΣΔΕΛ, το αρμόδιο τμήμα του οργανισμού σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία αφού συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία συντάσσει καταγγελίες-αιτήσεις προς την Επιτροπή Διαδικτυακής Προσβολής Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) του ΟΠΙ με στόχο την ολοκληρωτική διακοπή πρόσβασης στον παράνομο ιστότοπο από τους πάροχους του ελληνικού διαδικτύου (otenet, forthnet, vodafone κ.λπ.). Ήδη, η αρμόδια επιτροπή του ΟΠΙ (ΕΔΠΠΙ) επέβαλλε μετά από αίτημά του ΟΣΔΕΛ (από 29/07/2019 με τις υπ. αριθ. 10 και 11 αποφάσεις της) τη διακοπή της δημόσιας πρόσβασης των χρηστών της χώρας μας στους ιστότοπους με τα ακόλουθα domain names: libgen1.jpg, libgen2.jpg, libgen3.jpg, libgen4.jpg, libgen5.jpg, libgen6.jpg, libgen7.jpg, libgen8.jpg, libgen9.jpg

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ελληνικών ιστοτόπων οι οποίοι αναρτούν παράνομα αντίτυπα τα οποία ταυτοποιούνται μετά από σύγκρισή στη βάση δεδομένων της Osdelnet.gr, ο οργανισμός προβαίνει μέσω της νομικής του υπηρεσίας σε μηνυτήριες αναφορές. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερα χρήσιμη, στην όλη αυτή προσπάθεια περιορισμού της ηλεκτρονικής πειρατείας, είναι η έγκαιρη και σωστή καταχώριση στη βιβλιογραφική βάση Osdelnet της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, από τους εκδότες συμβασιούχους του Oργανισμού. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα anti-piracy ταυτοποιεί αυτόματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα δεδομένα της βάσης με όλους τους παράνομα αναρτημενους τίτλους ελληνικών βιβλίων που εντοπίζει σε διάφορους ιστότοπους.

Για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε παράνομης ανάρτησης ή φαινομένου ηλεκτρονικής πειρατείας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, email: antipiracy@osdel.gr, τηλέφωνο: 210 3849118.