Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αδειοδότηση επιχειρήσεων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/270-επιχειρήσεις/275-αδειοδότηση-επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αδειοδότησης επιχειρήσεων απευθύνεται στις επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναπαράγουν μικρό μέρος βιβλίων, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, όπως επιστημονικά, ειδικού Τύπου και άλλα.

Ο ΟΣΔΕΛ προσφέρει μία πληθώρα αδειών, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν ανά περίπτωση, ώστε να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: business@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210-3849113.