Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Παράταση προθεσμίας: Διανομή σε μη-συμβασιούχους συγγραφείς εώς 05/10/2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Συγγραφείς που έχουν εκδώσει βιβλία στην Ελλάδα το διάστημα 2000-2014 και ΔΕΝ έχουν σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό έως την Παρασκευή 05/10/2018.

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος, παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής στον ΟΣΔΕΛ συγγραφέων των οποίων τα δικαιώματα υπόκεινται σε παραγραφή, έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στις 14:00μμ. Αφορά συγγραφείς που έχουν εκδώσει βιβλία από το 2000 και μετά χωρίς να έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ.

................................................................................................................................................................

Ο ΟΣΔΕΛ, ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, διαχειρίζεται δικαιώματα συγγραφέων και εκδοτών, μεταξύ των οποίων η εύλογη αμοιβή για την ιδιωτική αναπαραγωγή και το δικαίωμα φωτοτυπικής αναπαραγωγής. Στο πλαίσιο της διαχείρισης δικαιωμάτων, Ο ΟΣΔΕΛ έχει εισπράξει δικαιώματα για βιβλία που εκδόθηκαν από το έτος 2001 και μετά. Όμως πολλοί συγγραφείς δεν έχουν συμβληθεί με τον ΟΣΔΕΛ για να εισπράξουν τα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα αυτά να υπόκεινται σε παραγραφή σύμφωνα με τον πρόσφατο ν.4481/2017.

Ο ΟΣΔΕΛ καλεί όσους συγγραφείς έχουν εκδώσει βιβλία από το 2000 και έως το 2014 και οι οποίοι δεν έχουν συνάψει ποτέ σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.osdel.gr/open προκειμένου να ενημερωθούν εάν υπάρχουν δικαιώματα προς καταβολή σε αυτούς. Ο ΟΣΔΕΛ θα καταβάλει δικαιώματα, ακόμα και εάν έχουν παραγραφεί, σε όσους συγγραφείς εμφανισθούν και εγγραφούν μέχρι και την 28/09/2018. Μετά από αυτήν την ημερομηνία θα διαθέσει τα παραγραφέντα για επαναδιανομή, πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς και για υποδομές, σύμφωνα με το ν.4481/2017 και μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

  Επιστροφή