Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Παραγραφέντα δικαιώματα έργων λόγου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναζήτησης συγγραφέων οι οποίοι ήταν δικαιούχοι ποσών από διανομές του ΟΣΔΕΛ έως το 2006, ποσά τα οποία έχουν παραγραφεί. Μετά τη σχετική καμπάνια του ΟΣΔΕΛ (Δελτία Τύπου, καταχωρίσεις σε ΒΗΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ανακοινώσεις στο site) εμφανίσθηκαν 936 συγγραφείς, οι οποίοι ακολουθούν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον ΟΣΔΕΛ προκειμένου να εισπράξουν τα δικαιώματά τους.

Το τελικό ποσό που παραγράφεται ανέρχεται σε 796.000 Ευρώ και σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ του Ιουνίου 2018, το 50% θα επαναδιανεμηθεί. Ήδη, στη διανομή του 2018 ενισχύθηκε με 50.000 Ευρώ η διανομή των συγγραφέων και με 100.000 Ευρώ η διανομή των δημοσιογράφων. Το 25% θα διατεθεί για υποδομές (μεταξύ άλλων αναβάθμιση osdelnet, αναβάθμιση μηχανογραφικού συστήματος, ανάπτυξη του τομέα αδειοδότησης εκπαίδευσης) και το υπόλοιπο 25% για πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΣΔΕΛ, ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, διαχειρίζεται δικαιώματα συγγραφέων και εκδοτών, μεταξύ των οποίων η εύλογη αμοιβή για την ιδιωτική αναπαραγωγή και το δικαίωμα φωτοτυπικής αναπαραγωγής. Στο πλαίσιο της διαχείρισης δικαιωμάτων, o ΟΣΔΕΛ έχει εισπράξει δικαιώματα για βιβλία που εκδόθηκαν από το έτος 2001 και μετά. Όταν οι συγγραφείς δεν έχουν συμβληθεί με τον ΟΣΔΕΛ για να εισπράξουν τα δικαιώματά τους ή δεν έχουν προσέλθει να εισπράξουν τα δικαιώματα τους ως συμβασιούχοι, αυτά παραγράφονται μετά την παρέλευση 10 ετών σύμφωνα με τον πρόσφατο ν.4481/2017.

  Επιστροφή