Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τα πνευματικά δικαιώματα

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λίνας Μενδώνη, συστάθηκε νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση διαφόρων εκκρεμοτήτων της υπάρχουσας νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα η επιτροπή θα έχει ως έργο:

α) τη ρύθμιση του δικαιώματος του δημόσιου δανεισμού,

β) την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάγνωσης εντύπων,

γ) την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

δ) την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων,

ε) τη ρύθμιση λοιπών ζητημάτων του Ν. 2121/1993 και του Ν. 4481/2017.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους/τις κάτωθι:

1) Ειρήνη Σταματούδη, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ως Πρόεδρο

2) Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

3) Μαρία– Δάφνη Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

4) Μαρία Σινανίδου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5) Βασιλική Αλιμπέρτη, μετακλητή υπάλληλο στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού

6) Γεώργιο Παπαδόπουλο, Δικηγόρο.

Η Επιτροπή, η οποία λειτουργεί αμισθί, δύναται να χρησιμοποιεί τις δομές και το προσωπικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις ανάγκες της και οι εργασίες της θα διαρκέσουν μέχρι τις 30-6-2020.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης.

(NL: Σεπτέμβριος 2019)

  Επιστροφή