Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ολοκληρώθηκε το Α΄ Πρόγραμμα Αρωγής προς Συγγραφείς

Ο ΟΣΔΕΛ για πρώτη φορά υλοποίησε Πρόγραμμα Αρωγής προς συγγραφείς συμβασιούχους του σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική κατά την οποία οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διαθέτουν μέρος των εσόδων τους για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 – ημερομηνία λήξης του Προγράμματος Αρωγής – ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των αιτημάτων. Η 7μελής Επιτροπή (από εκπροσώπους των σωματείων συγγραφέων, έναν εκδότη, ένα μέλος του ΔΣ και τον Διευθυντή του ΟΣΔΕΛ) που αξιολόγησε τις αιτήσεις, προέκρινε 41 δικαιούχους, μεταξύ εκείνων που πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις, (ηλικία άνω των 50 ετών και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 7.500€). Οι δικαιούχοι συγγραφείς θα λάβουν από 1.200 ευρώ η καθεμία/ο καθένας. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από παραγραφέντα δικαιώματα, δηλαδή από ποσά που είχαν διανεμηθεί πριν από το 2006 και οι δικαιούχοι δεν εμφανίσθηκαν μέχρι το 2016 να τα εισπράξουν. Τα ποσά αυτά παραγράφηκαν σύμφωνα με το ν.4481/2017 το 2017 και η Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ, μετά από εισήγηση του ΔΣ, αποφάσισε να διατεθεί μέρος αυτών για το πρόγραμμα αρωγής,.

Τα ποσά του Α’ προγράμματος αρωγής θα διατεθούν στους δικαιούχους παράλληλα με τη Διανομή του 2019 που θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου.

(NL: Οκτώβριος 2019)

  Επιστροφή