Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Επισκόπηση 2019 – Προγραμματισμός 2020

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ ενέκρινε τον απολογισμό πεπραγμένων του 2019, καθώς και τον προγραμματισμό στόχων του 2020. Τα έσοδα του ΟΣΔΕΛ για το έτος 2019 ανήλθαν σε 3.153.062 ευρώ, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 79,29%, κυρίως λόγω της είσπραξης για πρώτη φορά εύλογης αμοιβής από τα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές και τις ταμπλέτες.

Ακολουθεί η συνοπτική επισκόπηση του 2019.

Τα στοιχεία που καθόρισαν το 2019, ήταν η είσπραξη των εσόδων της εύλογης αμοιβής 2% από τους εισαγωγείς κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών και ταμπλετών, μετά την ισχύ του ν. 4481/2017, καθώς και η επίτευξη προσωρινής συμφωνίας με τους λοιπούς δικαιούχους ΟΣΔ. Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη συνεργασία του ΟΣΔΕΛ με τον οργανισμό θεατρικών συγγραφέων ΘΕΣΠΙΣ και την ενσωμάτωση των εσόδων του στα έσοδα του Οργανισμού, διαμόρφωσαν τα συνολικά έσοδα του ΟΣΔΕΛ στο ποσό των 3.153.062 ευρώ (αύξηση 79,29%) και τις εισπράξεις στο ποσό των 2.535.162 ευρώ (αύξηση 56,94%). Επισημαίνεται ότι από το παραπάνω ποσό, 136.453 ευρώ δεν αποτελούν ουσιαστικά έσοδα του ΟΣΔΕΛ, αφού τα εισέπραξε για λογαριασμό άλλων ΟΣΔ και τα απέδωσε χωρίς να πραγματοποιήσει καμία κράτηση. Πιο συγκεκριμένα:

Με δεδομένο ότι η εύλογη αμοιβή αποτελεί το κύριο έσοδο του ΟΣΔΕΛ, τα έσοδα από τα τεχνικά μέσα του 4% (φωτοτυπικά, χαρτί, εκτυπωτές και σαρωτές) παρουσίασαν σημαντική αύξηση (67,54%) και έφθασαν στο ποσό των 1.494.047 ευρώ, ενώ τα νέα έσοδα από τα τεχνικά μέσα του 2% (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και ταμπλέτες) ανήλθαν στο ποσό των 772.988,22 ευρώ. Επισημαίνεται ότι περίπου το 50% του ποσού αυτού αφορά έσοδα των ετών 2017 και 2018 (ήτοι αναδρομικά).

Τα έσοδα από την αδειοδότηση παρουσίασαν ικανοποιητική αύξηση (29%) και ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 547.091,16 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της αποδελτίωσης, ανήλθαν σε 232.109,35 ευρώ (αύξηση 13,08%) και στον τομέα της εκπαίδευσης, σε 283.000 ευρώ (αύξηση 4,71%).

Τα έσοδα από τους ΟΣΔ εξωτερικού ανήλθαν στο ποσό των 20.402,06 ευρώ (αύξηση 68,06%).

Το σύνολο των διαχειριστικών εξόδων διαμορφώθηκε σε 547.000,68 ευρώ, έναντι 438.915 ευρώ, που ήταν το 2018 (αύξηση 24,63%) και των πολιτιστικών εξόδων σε 83.207,83 ευρώ (από 165.300 ευρώ, μείωση 49,66%). Ως ποσοστό επί των εσόδων, τα διαχειριστικά έξοδα ανέρχονται σε 17,45% και τα πολιτιστικά σε 2,65%.

Ο ΟΣΔΕΛ κατά τη διάρκεια του 2019 εστίασε στα ακόλουθα θέματα:

α) Διένειμε συνολικά το ποσό των 1.450.933,44 ευρώ, το οποίο είναι αυξημένο κατά 54,80% σε σχέση με το 2018 (937.306,78 ευρώ). Η καταβολή των ποσών της διανομής ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 2019 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 εκταμιεύτηκε το 81,78% του συνολικά διανεμόμενου ποσού, σε περισσότερους από 2.330 δικαιούχους. Η ομαλή διεκπεραίωση της διανομής οφείλεται στην άρτια οργάνωση και στις νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, που υιοθέτησαν το λογιστήριο και το τμήμα συμβασιούχων, με την υποστήριξη του τμήματος πληροφορικής.

β) Υλοποίησε για πρώτη φορά πρόγραμμα κοινωνικής αρωγής, διανέμοντας 50.000 ευρώ σε 41 συγγραφείς με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 7.500 ευρώ.

γ) Συνέχισε το πρόγραμμα των Πολιτιστικών και Κοινωνικών δράσεων, διαθέτοντας συνολικά το ποσό των 131.701,06 ευρώ. Αναλυτικά διέθεσε: i) για το πρόγραμμα χορηγιών 27.500 ευρώ, ii) για την οικονομική υποστήριξη των σωματείων του χώρου του βιβλίου 22.500 ευρώ, iii) για τις ενέργειες καταπολέμησης της πειρατείας 44.260,63 ευρώ, iv) για την Osdelnet 22.637,55 ευρώ, v) για λοιπές πολιτιστικές δράσεις 14.802,88 ευρώ.

δ) Συνέχισε την ανάπτυξη του προγράμματος καταπολέμησης της διαδικτυακής πειρατείας και για πρώτη φορά, μετά από σχετική αίτηση του ΟΣΔΕΛ στην αρμόδια επιτροπή, διακόπηκε η πρόσβαση σε παράνομη ιστοσελίδα που διακινεί κυρίως επιστημονικά βιβλία (libgen).

ε) Πραγματοποίησε ελέγχους σε φωτοτυπικά καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και υπέβαλε μήνυση κατά τεσσάρων εξ αυτών, που διέθεταν στοκ βιβλίων.

στ) ‘Έκανε επανειλημμένα παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για ασφαλιστικά θέματα, προκειμένου να διευκρινισθεί ότι τα πνευματικά δικαιώματα δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

ζ) Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, διεθνών συναντήσεων (IFRRO, PDLN, FEP κ.ά.) και ημερίδων με παρουσιάσεις, ομιλίες και παρεμβάσεις.

η) Ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ Γιωργανδρέας Ζάννος, προέδρευσε στην ομάδα εργασίας της IFRRO για τον θεσμό της εύλογης αμοιβής.

θ) Συμμετείχε για πρώτη φορά με περίπτερο στη Διεθνή ‘Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης 2019, πραγματοποιώντας και ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ο ΟΣΔΕΛ, οι συγγραφείς και οι εκδότες».

ι) Προχώρησε σε ενημέρωση των πολιτειακών παραγόντων, αναφορικά με την ψήφιση της οδηγίας 790/2019 για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή.

ια) Συμμετείχε στη διαβούλευση του ΥΠΠΟ και πραγματοποίησε παρεμβάσεις, αναφορικά με το νομοσχέδιο για την πρόσβαση των εντυπο-ανάπηρων ατόμων σε προστατευόμενα έργα, προς την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, την Υπουργό Πολιτισμού, τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Το 2020 αποτελεί ακόμα μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις σε πολλά επίπεδα. Οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι του ΟΣΔΕΛ είναι:

α) Επίτευξη οριστικής κατανομής εσόδων εύλογης αμοιβής 2% (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, υπολογιστές).

β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 790/2019 για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

γ) Επίλυση του θέματος του δημόσιου δανεισμού.

δ) Ενίσχυση του τομέα αδειοδότησης.

ε) Διερεύνηση της σταδιακής ενεργοποίησης του ΟΣΔΕΛ στην Κύπρο (εύλογη αμοιβή, ενσωμάτωση οδηγίας, έλεγχος φωτοτυπικών καταστημάτων).

στ) Υλοποίηση προγράμματος ερευνών για τον κλάδο του βιβλίου, που απαρτίζεται από: i) έρευνα εκδοτικών επιχειρήσεων, ii) έρευνα βιβλιοπωλείων-σημείων πώλησης, iii) έρευνα βιβλιοπαραγωγής και, iv) έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς.

ζ) Διοργάνωση ή/και υποστήριξη πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων για δημοσιογράφους και επιστημονικούς συγγραφείς.

η) Αναβάθμιση και ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής βάσης Osdelnet.

θ) Επικοινωνιακή υποστήριξη του έργου του ΟΣΔΕΛ.

ι) Αναβάθμιση των υποδομών του Οργανισμού.

ια) Επεξεργασία σχεδίου για τον περιορισμό της λογοκλοπής, το οποίο θα συνδυασθεί και με τη δυνατότητα αδειοδότησης για νόμιμη χρήση.

ιβ) Αναβάθμιση και εντατικοποίηση του προγράμματος Antipiracy για τον περιορισμό της ηλεκτρονικής πειρατείας.

ιγ) Επέκταση του προγράμματος καταπολέμησης της παράνομης αναπαραγωγής αντιτύπων έργων του λόγου σε φωτοτυπικά καταστήματα.

  Επιστροφή