Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης των ερωτηματολογίων για την έρευνα χαρτογράφησης των εκδοτικών επιχειρήσεων

Ο ΟΣΔΕΛ κατανοώντας τις συνέπειες που επιφέρει η υγειονομική κρίση στον τρόπο λειτουργίας του εκδοτικού κλάδου, προχωρεί στην αναστολή της διαδικασίας και την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των απαντητικών ερωτηματολογίων για την έρευνα χαρτογράφησης των εκδοτικών επιχειρήσεων, για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

Όσοι εκδότες έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορούν να το αποστείλουν στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: survey@osdel.gr ή info@publicissue.gr.

Όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, θα συνεχιστεί η υποστήριξη της διαδικασίας συγκέντρωσης των ερωτηματολογίων.

  Επιστροφή