Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Β’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής για Συγγραφείς

Σε συνέχεια του Α’ Προγράμματος Οικονομικής Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε το 2019, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, αποφάσισε να επισπεύσει και να διευρύνει το Β’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής 2020, συμπεριλαμβάνοντας εκτός από τους συγγραφείς, τους μεταφραστές, τους αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών και τους δημοσιογράφους.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής για Συγγραφείς λογοτεχνικών έργων, για το οποίο θα διατεθούν συνολικά 50.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί ως έκτακτη διανομή, με κοινωνικά κριτήρια (αρ. 6 Κανονισμού Διανομής). Το διατεθέν ποσό προέρχεται από διανεμηθέντα δικαιώματα του ΟΣΔΕΛ, τα οποία δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και παραγράφηκαν μετά την παρέλευση δέκα ετών, σύμφωνα με τον ν. 4481/2017. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι οι ακόλουθες:

  • Ο αιτών ή η αιτούσα να είναι συγγραφέας λογοτεχνικών έργων, που υπάγονται σε μία από τις εξής κατηγορίες: μυθιστόρημα, διήγημα, νουβέλα, ποίηση, δοκίμιο-κριτική
  • Ο αιτών ή η αιτούσα να έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας του/ης
  • Ο αιτών ή η αιτούσα να έχει εκδώσει συνολικά τουλάχιστον τρία βιβλία έως σήμερα (δεν υπολογίζονται οι αυτοεκδόσεις)
  • Ο μέσος όρος του (πραγματικού ή τεκμαρτού) ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, που έχει δηλώσει ο αιτών ή η αιτούσα συνολικά κατά τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2017, 2018), να μην υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ. Ο μέσος όρος αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών εκκαθαριστικών μαζί με την αίτηση
  • Ο αιτών ή η αιτούσα να είναι συμβασιούχος του ΟΣΔΕΛ κατά την υποβολή της αίτησης

Για την αξιολόγηση και τελική κατάταξη των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη συνδυαστικά τα παρακάτω κριτήρια:

  • Σοβαρά προβλήματα υγείας
  • Οικογενειακή κατάσταση (αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή οικογένεια, κ.λπ.)
  • Προσφορά στα ελληνικά γράμματα
  • Ύψος εισοδήματος
  • Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους/ες δεν έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο του Α’ Προγράμματος Οικονομικής Αρωγής

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν από επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των ενώσεων συγγραφέων, έναν εκπρόσωπο των εκδοτών, ένα μέλος του ΔΣ και τον Διευθυντή του ΟΣΔΕΛ. Η τελική κατάταξη θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ. Το ποσό που θα διατεθεί ανά συγγραφέα θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα γίνουν δεκτές.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Β’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής για Συγγραφείς λογοτεχνικών έργων.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα Αρωγής για Μεταφραστές και Αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, το Πρόγραμμα Αρωγής για Δημοσιογράφους. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές ανακοινώσεις των επιμέρους προγραμμάτων οικονομικής αρωγής:

Πληροφορίες στο τηλ. 210 38 49 110.

  Επιστροφή