Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τα βιβλία δεν τα γράφουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές | Τα βιβλία δεν τα γράφουν φωτοτυπικά μηχανήματα

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους επικοινωνίας του ΟΣΔΕΛ, είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Οργανισμός αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί δράσεις που αποβλέπουν αφενός, στην καλλιέργεια κουλτούρας υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και αφετέρου, στην καταπολέμηση της παράνομης αντιγραφής έργων του λόγου.

Είναι κοινός τόπος η διαπίστωση ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει εγκαθιδρυμένη γνώση του συστήματος προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ανάλογος σεβασμός και αποτελεσματική προστασία. Στην πλειοψηφία τους οι χρήστες δεν γνωρίζουν τον δικαιολογητικό λόγο αναγνώρισης πνευματικών δικαιωμάτων στους δημιουργούς, ούτε το πλαίσιο λειτουργίας τους και κατά συνέπεια δεν αντιλαμβάνονται το ειδικό βάρος της προστασίας τους. Αγνοούν δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, ότι η προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των δημιουργών και κατ’ επέκταση την παραγωγή πολιτιστικού και επιστημονικού έργου. Με άλλα λόγια, χωρίς πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση, σύγχρονη εκπαίδευση και ουσιαστική ψυχαγωγία. Την κατάσταση αυτή επιδείνωσε, όπως είναι αναμενόμενο, η κατακόρυφη αύξηση των αναγκών των χρηστών για πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, εκπαιδευτικής, ενημερωτικής, αλλά και ψυχαγωγικής φύσης, που παρατηρήθηκε ως συνέπεια των ακραίων συνθηκών, που δημιουργήθηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Ο ΟΣΔΕΛ, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, και στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας που υλοποιεί για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, με κεντρικό σύνθημα «Τα βιβλία δεν τα γράφουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Τα βιβλία δεν τα γράφουν φωτοτυπικά μηχανήματα», σχεδίασε και, με τη συνεργασία του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικού Βιβλίου (ΣΕΕΒΙ), συμπεριέλαβε στις αποστολές των συγγραμμάτων προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, σχετικό ενημερωτικό υλικό. Σημειώνουμε ότι ο ΣΕΕΒΙ προχώρησε στη δωρεάν αποστολή 1.100.000 συγγραμμάτων, μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, στους φοιτητές των Πανεπιστημίων ολόκληρης της χώρας, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκδότες ανέλαβαν εξ ολοκλήρου το κόστος συσκευασίας και διακίνησης των αποστολών, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την έγκαιρη παραλαβή των συγγραμμάτων από τους φοιτητές και την ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Είναι προφανές ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη για σεβασμό και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες για την παραγωγή του ερευνητικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού συγγραφικού έργου, το οποίο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.

  Επιστροφή