Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

«Ο κύκλος της γραφής στην εκπαίδευση», μια δράση του ΟΣΔΕΛ για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων για τα θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, ο ΟΣΔΕΛ μέσα στο επόμενο διάστημα πρόκειται να υλοποιήσει δράση ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τίτλο Ο κύκλος της γραφής στην εκπαίδευση. Η εν λόγω δράση απευθύνεται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας και ως στόχο έχει την ενημέρωσή τους αφενός, για τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τη συγγραφική τους ιδιότητα και αφετέρου, για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΣΔΕΛ σε συγγραφείς επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων και άρθρων.

Πιο συγκεκριμένα, Ο κύκλος της γραφής στην εκπαίδευση περικλείει τον καθηγητή-συγγραφέα, το εκπαιδευτικό-επιστημονικό έργο, τον εκδότη, το εκπαιδευτικό σύγγραμμα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα πνευματικά δικαιώματα. Ο καθηγητής-συγγραφέας ανοίγει τον κύκλο, επενδύοντας γνώση, ενέργεια και χρόνο στη συγγραφή, ο εκδότης αναλαμβάνει με τη σειρά του την ευθύνη και το κόστος της παραγωγής του έργου, για να το συμπεριλάβει στη συνέχεια το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο διδακτικό του πρόγραμμα και να φθάσει με τον τρόπο αυτό στον τελικό του αποδέκτη, που δεν είναι άλλος από τον φοιτητή. Όταν καταβάλλονται τα πνευματικά δικαιώματα, που αναλογούν στον συγγραφέα και τον εκδότη, για τη χρήση των έργων τους, τότε ολοκληρώνεται ο «κύκλος της γραφής». Σε διαφορετική περίπτωση όμως, ο «κύκλος» διαταράσσεται, «σπάζει». Γιατί, όπως έδειξαν και πρόσφατες έρευνες, η μη καταβολή δικαιωμάτων αναπαραγωγής σε συγγραφείς, εκδότες και άλλους συντελεστές, οδηγεί εν τέλει, στη συρρίκνωση της παραγωγής αξιόλογου και έγκυρου εκπαιδευτικού υλικού.

Για την υποστήριξη της δράσης αυτής, ο ΟΣΔΕΛ σχεδίασε ειδικό ενημερωτικό υλικό, το οποίο εστιάζει στον κομβικό ρόλο του πνευματικού έργου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι συγγραφείς των έργων αυτών είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση του συγγραφικού τους έργου είναι η αναγνώριση και η προστασία των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα σημαίνει σεβασμός στην επιστήμη, την τέχνη, τη γλώσσα, στον πολιτισμό, στην ίδια την ποιότητα της καθημερινής μας πρακτικής.

(Σεπτέμβριος 2020)

  Επιστροφή