Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τα μουσικά βιβλία υπάγονται πλέον στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%

Μια θετική εξέλιξη για τον χώρο του βιβλίου και των μουσικών εκδόσεων ειδικότερα, εισάγεται με τον ν. 4714/2020. Σύμφωνα με το άρθρο 11, τα μουσικά βιβλία (παρτιτούρες κ.ά.), από την 1η Αυγούστου 2020, υπάγονται πλέον στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%. Με τη ρύθμιση αυτή αποκαθίσταται μια αδικαιολόγητη παράλειψη εις βάρος των εκδοτών μουσικών βιβλίων, αλλά και της μουσικής κοινότητας εν γένει, καθώς μέχρι σήμερα τα μουσικά βιβλία υπάγονταν στον συντελεστή 24%, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες έντυπες εκδόσεις.

Σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα της υπαγωγής στον μειωμένο συντελεστή του ηλεκτρονικού βιβλίου (eBook), που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί στη χώρα μας -σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών- και παραμένει στον συντελεστή 24%. Η Οδηγία 2018/1713, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία, audiobook και στον ηλεκτρονικό Τύπο (ηλεκτρονικό ενημερωτικό περιεχόμενο), δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2018 και η ισχύς της ξεκίνησε από τις 4 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Η Κροατία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Πολωνία ήδη από το 2019, προχώρησαν στην επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία. Ακολούθησαν τους πρώτους μήνες του 2020 η Αυστρία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Τσεχία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Με τις χώρες αυτές, ο αριθμός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζουν τον μειωμένο ΦΠΑ στα eBooks, διαμορφώνεται στις 17. Στον αριθμό αυτό θα προστεθούν στο επόμενο διάστημα η Ισλανδία και η Σερβία. Η Νορβηγία, η οποία δεν είναι χώρα-μέλος της ΕΕ, αλλά ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από την 1η Ιουλίου μηδένισε τον ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου από την 1η Μαΐου 2020 εφαρμόζεται ο μηδενικός ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία. Στην Ελλάδα ο ΦΠΑ στα eBooks παραμένει στο 24%, ενώ τα έντυπα βιβλία υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 6%.

Είναι κοινός τόπος η διαπίστωση ότι ο χώρος του βιβλίου έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Η υπαγωγή και των ηλεκτρονικών βιβλίων στον μειωμένο συντελεστή, ένα πάγιο αίτημα δημιουργών και εκδοτών, θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του κλάδου, υπό το πρίσμα μάλιστα της νέας ψηφιακής εποχής.

(Σεπτέμβριος 2020)

  Επιστροφή