Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους

Με­τά την επι­τυ­χη­μέ­νη συ­νερ­γα­σία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Ανοι­χτό Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου (ΑΠ­ΚΥ) και το Πα­νε­πι­στή­μιο Νέ­α­πο­λις Πά­φου, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για τη νόμιμη χρήση ψηφιακού, συμπληρωματικού, εκπαιδευτικού υλικού και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη βάση των προγραμμάτων αδειοδότησης, που παρέχει ο Οργανισμός στον τομέα της εκπαίδευσης.

Τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ), από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση, αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα της εξ αποστάσεως πρόσβασης σε συμπληρωματικό, εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε καθηγητές και φοιτητές για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με δεδομένο ότι οι όροι λειτουργίας των αιθουσών διδασκαλίας και των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών προσαρμόστηκαν στα πρωτόκολλα ασφάλειας, περιορίζοντας ή και απαγορεύοντας, κατά περίπτωση, τη φυσική παρουσία, η πρόσβαση σε συμπληρωματικό, ψηφιακό υλικό δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συνεχίσουν το έργο τους, κατά το δυνατόν απρόσκοπτα.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τα προγράμματα αδειοδότησης ψηφιακού, συμπληρωματικού, εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρει ο ΟΣΔΕΛ, είναι πολλαπλά για την ακαδημαϊκή κοινότητα, ειδικά υπό την παρούσα συγκυρία που επιβάλει την κοινωνική, αλλά όχι την ουσιαστική, αποστασιοποίηση. Τα προγράμματα αυτά εξασφαλίζουν στους φοιτητές τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως πρόσβασης σε ψηφιακό, συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, παράλληλα με το βασικό σύγγραμμα και τις σημειώσεις που έχουν από τους καθηγητές τους. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού από την άλλη πλευρά, αποκτούν πρόσβαση στην ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία, εμπλουτίζοντας και επικαιροποιώντας το διδακτικό τους υλικό. Την ίδια στιγμή, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παρέχουν νόμιμα ελευθερία επιλογής αποσπασμάτων στο διδακτικό τους προσωπικό. Τέλος, τόσο οι συγγραφείς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ανήκουν ή προέρχονται από το διδακτικό προσωπικό, όσο και οι εκδότες που είναι οι χρηματοδότες-παραγωγοί βιβλίων και περιοδικών, αποζημιώνονται για τη χρήση του συμπληρωματικού, εκπαιδευτικού υλικού, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέχιση του έργου τους, με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Ο ΟΣΔΕΛ έχει ήδη ενημερώσει τα περισσότερα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη δυνατότητα να παρέχουν στους φοιτητές εξ αποστάσεως πρόσβαση σε συμπληρωματικό υλικό, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς τους. Ως αποτέλεσμα οι έλληνες φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση στη συμπληρωματική βιβλιογραφία, που είναι απαραίτητη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ΟΣΔΕΛ, ενόψει και της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά έως τις 7 Ιουνίου 2021, θα συνεχίσει την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα οφέλη της εξ αποστάσεως πρόσβασης σε αποσπάσματα βιβλίων και περιοδικών.

(Νοέμβριος 2020)

  Επιστροφή