Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η αναβαθμισμένη οσδέλnet υποστηρίζει τον θεσμό της ενιαίας τιμής του βιβλίου και τη λειτουργία της αγοράς

Από το 2012, όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός της δομής και των επιμέρους πεδίων κάθε εγγραφής βιβλίου στην οσδέλnet -έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου εργαλείου για την αγορά του βιβλίου- δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συγκέντρωση της πληρέστερης δυνατής πληροφορίας ανά τίτλο. Η τιμή πώλησης του βιβλίου αποτελεί ένα κρίσιμο και ταυτόχρονα μεταβλητό στοιχείο για μία βιβλιογραφική βάση. Η δομή της οσδέλnet υποστηρίζει την αναλυτική διαχείριση της αξίας ανά τίτλο, μέσα από πολλαπλές επιλογές κατά την καταχώριση:

  • Επιλογή είδους της τιμής ανά τίτλο (ενιαία τιμή, καθαρή τιμή, προσφορά κλπ.)
  • Ενσωματωμένη τεχνική δυνατότητα ορισμού ημερομηνία λήξης της εκάστοτε τιμής
  • Επικαιροποίηση 24/7 όλων των παραπάνω από τους εκδότες

Μέσα στις επόμενες ημέρες, οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζονται και στην αναλυτική καρτέλα κάθε βιβλίου στον ιστότοπο osdelnet.gr. Η οσδέλnet παρέχει δεδομένα υψηλής ποιότητας και είναι η μόνη βιβλιογραφική βάση που έχει τη λειτουργική δυνατότητα υποστήριξης της ενιαίας τιμής του βιβλίου.

Χάρη στην άρτια τεχνική υποδομή της, η οσδέλnet μπορεί να παράγει αποτελέσματα από τα δεδομένα των εγγραφών της σε διάφορες μορφές αρχείων και ως εκ τούτου είναι εύκολη η σύνδεσή της με άλλα μηχανογραφικά συστήματα. Όλο και περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία εκδηλώνουν καθημερινά ενδιαφέρον για να συνδεθούν με την οσδέλnet. Συγχρόνως όμως αποτελεί σημείο αναφοράς και για τα φυσικά βιβλιοπωλεία, τα οποία την επιλέγουν ως εργαλείο, καθώς καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους.

Η ομάδα της οσδέλnet είναι πάντα στη διάθεση των ανθρώπων του βιβλίου για να παράσχει τεχνική υποστήριξη, αλλά και για να συζητήσει προτάσεις που θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα οσδέλnet, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση osdelnet@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.

* Η ενιαία τιμή βιβλίου αποτελεί ένα σύστημα διατίμησης του βιβλίου στην αγορά, σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται από τον εκδότη μία ορισμένη λιανική τιμή πωλήσεως των βιβλίων που εκδίδει και οι λιανοπωλητές έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν περιορισμένο όριο έκπτωσης. Σύστημα ενιαίας τιμής βιβλίου εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύστημα υπάγονται όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, εκτός των εισαγόμενων ξενόγλωσσων βιβλίων, για 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους ή και μέχρι 30 μήνες στην περίπτωση ανατύπωσής τους.

(Μάιος 2021)

  Επιστροφή