Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Οι τιμές των ebooks και audiobooks της οσδέλnet προσαρμόστηκαν στον ΦΠΑ 6%, ενώ ολοκληρώνεται και η ενημέρωση της ενιαίας τιμής σε όλους τους τίτλους της βάσης

Στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6%, από 24%, υπάγονται πλέον τα ebooks και τα audiobooks, σύμφωνα με σχετική τροποποίηση του Κώδικα ΦΠΑ, που εντάχθηκε στον ν. 4818/2021. Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του κλάδου του βιβλίου, το οποίο ο ΟΣΔΕΛ στήριξε σταθερά.

Τα ebooks και τα audiοbooks εξομοιώνονται με τα έντυπα βιβλία και η χώρα μας πλέον ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία της την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1713, που ψηφίστηκε στις 6 Νοεμβρίου 2018, συμβαδίζοντας με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών.

Η οσδέλnet, προσανατολισμένη καθώς είναι στις ανάγκες της αγοράς, προσάρμοσε ήδη τις τιμές και τον συντελεστή ΦΠΑ των καταχωρισμένων ebooks και audiobooks. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η ενημέρωση των τίτλων που υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας τιμής βιβλίου.

Οι αλλαγές αυτές έγιναν μαζικά για όλους τους καταχωρισμένους τίτλους, χωρίς να επιβαρύνουν τους καταχωριστές των συνεργαζόμενων εκδοτικών επιχειρήσεων. Φυσικά οι εκδότες έχουν πάντα τη δυνατότητα, online, να διορθώσουν τις αλλαγές στις τιμές και στους υπαγόμενους τίτλους στην ενιαία τιμή, όπου κι αν απαιτείται (π.χ. στρογγυλοποιήσεις, ανατυπώσεις, επανεκδόσεις).

Η oσδέλnet, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς του βιβλίου, προχωρά άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές στις εγγραφές της, ώστε να παραμένει πάντα ενημερωμένη, αποτελώντας ένα αξιόπιστο και πολύτιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες του βιβλίου και τους αναγνώστες.

(Ιούλιος 2021)

  Επιστροφή