Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ συμμετείχε στις διεθνείς συναντήσεις της IFRRO και του PDLN

Στο Όσλο, μετάξυ 24 και 25 Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες των ενδιάμεσων ετήσιων συναντήσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (IFRRO), μέλος της οποίας είναι ο ΟΣΔΕΛ. Ο διευθυντής του Οργανισμού Γιωργανδρέας Ζάννος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομάδας. Στην ομιλία του, υπό το φως της Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά, αναφέρθηκε στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο κλάδος του Τύπου από τη συλλογική διαχείριση. Ο Διευθυντής του Οργανισμού προέδρευσε επίσης στη συνάντηση της ομάδας εργασίας της IFRRO που ασχολείται με τα θέματα της εύλογης αμοιβής για την ιδιωτική αναπαραγωγή.

Μεταξύ 29 και 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το 14ο συνέδριο του Press Database and Licensing Network (PDLN), με τίτλο "Changing Times" και θέμα τις συνεχιζόμενες ραγδαίες αλλαγές στον κλάδο των εκδόσεων και του Τύπου.

Το PDLN είναι το διεθνές δίκτυο που αντιπροσωπεύει τους οργανισμούς οι οποίοι αδειοδοτούν τη χρήση και αναπαραγωγή περιεχομένου Τύπου. Ιδρύθηκε το 2008 και πλέον αριθμεί 27 μέλη σε 23 χώρες. Αποστολή του PDLN είναι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των εκδοτών Τύπου, η υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας και η εγκαθίδρυση συμπράξεων, η ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου, η συμβολή στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και η ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής διαχείρισης. Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του -ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του PDLN- και τον Φίλωνα Φίλωνος, υπεύθυνο του Τμήματος Αδειοδότησης.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις που επηρεάζουν καταλυτικά τις εκδοτικές επιχειρήσεις και τον κλάδο του Τύπου εν γένει. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο πώς το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να υποστηρίξει τους εκδότες και τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο επί του περιεχομένου τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιες νέες υπηρεσίες, δομές και συνεργασίες θα δούμε τα επόμενα χρόνια, καθώς και πώς οι εκδοτικοί οργανισμοί θα προσεγγίσουν τις ανατρεπτικές τεχνολογίες και τις μελλοντικές καινοτομίες που θα μεταβάλουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

(Μάιος 2022)

  Επιστροφή