Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δημοσιεύθηκε η πρώτη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Γερμανίας για το Google News Showcase

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Γερμανίας (Bundeskartellamt) δημοσίευσε την πρώτη απόφασή της που αφορά την υπηρεσία της Google Google News Showcase. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η Google πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση των συμβατικών ρητρών, που καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή των εκδοτών στο Showcase και ταυτόχρονα δυσχεραίνουν τη συλλογική διεκδίκηση των αμοιβών που προβλέπει το νέο δικαίωμα των εκδοτών Τύπου. Επιπλέον, η Google πρέπει να αποδείξει ότι δεν θα προχωρήσει στην ενσωμάτωση του Google News Showcase στο Google Search. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Bundeskartellamt δεν εξέτασε το ζήτημα της κατάλληλης αμοιβής για τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου του Τύπου και παρέπεμψε στην Επιτροπή Διαιτησίας του Γερμανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (DPMA), ως το αρμόδιο όργανο σε θέματα αμοιβής για πνευματικά δικαιώματα. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα συμμετάσχει στις διαδικασίες ενώπιον του DPMA. Αυτό καθιστά σαφές ότι η Bundeskartellamt προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί τη θέση της Google στην αγορά, ως έναν καθοριστικό παράγοντα για το ύψος της αμοιβής των εκδοτών Τύπου.

Επιπλέον, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Γερμανίας διευκρίνισε ότι το Google News Showcase υπόκειται σε αδειοδότηση βάσει του νέου δικαιώματος των εκδοτών Τύπου και ότι η συμμετοχή εκδοτών στο Showcase δεν πρέπει να εμποδίζει τη συλλογική άσκηση του νέου δικαιώματος.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι του γερμανικού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Corint Media Markus Runde και Christoph Schwennicke σχολιάζοντας τις εξελίξεις είπαν: «Το Google News Showcase ήταν και είναι μια προσπάθεια της Google να παρακάμψει τα νόμιμα δικαιώματα των εκδοτών Τύπου. Μετά την πρώτη απόφαση της Bundeskartellamt αυτό θα γίνει πιο δύσκολο, παρόλο που η απόφαση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τη νέα σύνδεση με το Discover ούτε κάνει χρήση των δυνατοτήτων του νέου νόμου περί ανταγωνισμού. Θα πρέπει να δούμε αν η Google προτίθεται να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου ή αν θα συνεχίσει να προσπαθεί να υπονομεύσει τα δικαιώματα των εκδοτών Τύπου».

Σύμφωνα με την απόφαση της Bundeskartellamt, η Επιτροπή Διαιτησίας του Γερμανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων (DPMA) πρέπει τώρα να αποφασίσει για το ύψος της κατάλληλης αμοιβής από την Google. Στη διαδικασία κατά της Microsoft, η Επιτροπή Διαιτησίας είχε προτείνει προσωρινή αμοιβή ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο από τις 7 Ιουνίου 2021 έως το τέλος του 2022 και επιπλέον 800.000 ευρώ ετησίως για τους εκδότες που εκπροσωπεί ο Corint Media. Η Microsoft αποδέχθηκε την πρόταση αυτή. Η μηχανή αναζήτησης Bing που διαχειρίζεται η Microsoft κατέχει περίπου 4%-5% μερίδιο αγοράς στη Γερμανία. Η Google, με μερίδιο αγοράς άνω του 90%, είχε προσφέρει την άνοιξη του 2022 αμοιβή μόλις 3,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πρόσφατα, επικρίσεις για τη συμπεριφορά της Google διατυπώθηκαν και από δημοσιογράφους. Σε δελτίο Τύπου της Γερμανικής Ένωσης Δημοσιογράφων (DJV), ο πρόεδρος Frank Überall απαίτησε από τον γίγαντα των μηχανών αναζήτησης να μην περιοριστεί μόνο σε δηλώσεις για τη σημασία της δημοσιογραφίας, αλλά να πληρώσει επιτέλους γι' αυτήν. Αυτήν τη στιγμή στις ατομικές συμβάσεις μεταξύ Google και εκδοτών, η νομικά προβλεπόμενη συμμετοχή των δημιουργών πέφτει στο κενό, καθώς η πλειονότητα των πληρωμών δεν δηλώνεται για τα δικαιώματα του Τύπου, αλλά αποζημιώνει άλλες υπηρεσίες που δεν υπόκεινται σε συμμετοχή.

Πηγή: Δελτίο Τύπου Corint Media

(Μάρτιος 2023)

  Επιστροφή